ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (NTU) สาธารณรัฐสิงคโปร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University: NTU) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแก่บุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย ไปศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University: NTU) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปีการศึกษา 2567 (ค.ศ. 2024) จำนวน 2 ทุน หลักสูตรภาษาอังกฤษ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 • ทุนการศึกษา : ระดับปริญญาเอก ระยะเวลา ไม่เกิน 4 ปี ได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียน มหาวิทยาลัยสนับสนุนค่าใช้จ่ายเดือนละ 2,200 SGD, และเพิ่มเป็นเดือนละ 2,700 SGD เมื่อสอบผ่าน D. Qualifying Exam (QE) *** ไม่มีข้อผูกพันการชดใช้ทุน ***
 • จำนวนทุนการศึกษา: จำนวน 2 ทุน
 • หมดเขตรับสมัคร : วันที่ 19 มกราคม 2567
 • ประกาศรับสมัครดูได้ที่ : https://www.princess-it.org/scholarship/ntu/
 • สาขาที่เปิดรับสมัคร: ใน 7 สาขา ได้แก่
  1.  Mechanical & Aerospace Engineering
  2.  Materials Science & Engineering
  3.  Biomechanics
  4.  Human Factors
  5.  Rehabilitation Engineering
  6.  Artificial Intelligence & Machine Learning
  7.  Robotics

ประกาศรับสมัครคัดเลือก

ใบสมัคร

ที่มา https://www.princess-it.org/scholarship/ntu/2024-ntu/recruit-26dec2566/

Next Post

Fulbright Teaching ให้ทุนพัฒนาวิชาชีพสำหรับคุณครูมัธยมชาวไทย ไป workshop และดูงานในโรงเรียนมัธยมอเมริกัน

Wed Jan 3 , 2024
ทุนพัฒนาวิชาชีพสำหรับคุณครูมัธยม Fulbright Teaching Excellence and Achievement (TEA) Program ประจำปี 2025 […]