คณะแพทยศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี เปิดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ปี ๒๕๖๕ (รับตรงรอบ2)

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีรับสมัครบุคลลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ปี ๒๕๖๕ (รับตรงรอบ2)

>> ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2565

>> สมัครได้ด้วยตัวเองที่ ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.md-btu.com

#medbtu #dek65 #คณะแพทยศาสตร์ #มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

Next Post

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตกิตติมศักดิ์ และบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่สาม

Wed Mar 23 , 2022
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี […]