โลจิสติกส์ สวนสุนันทา ยินดีกับ “ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร” รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม และ ” อาจารย์มาธุสร แข็งขัน” ในโอกาสที่บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

……………………


อาจารย์มาธุสร แข็งขัน
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
(ระบบการศึกษาทางไกล) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
เนื่องในบทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน JOURNAL OF MANAGEMENT INFORMATION AND DECISION SCIENCES (ฐานข้อมูล Scopus-SJR Q2)
…………….
#ssru #จบโลจิสติกส์ไม่ตกงาน #logistics
www.ssru.ac.th

Next Post

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต โปรดเลี่ยงเส้นทาง เส้นทาง ถ.รังสิต – นครนายก กม.13 (คลองหก) จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 17 ถึง 24 มี.ค. 65

Mon Mar 14 , 2022
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) กำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี […]