คณบดีโลจิสติกส์สวนสุนันทามอบรางวัลผู้ประกอบการผลงานเด่น “OTOP ก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0”

ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมงานมอบรางวัลผู้ประกอบการที่มีผลงานดีเด่น (Success cases) “กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0” (OTOP to Industry 4.0 Development Projects) ในฐานะที่ปรึกษา #โครงการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 จัดขึ้นโดย วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้ประกอบการที่มีผลงานดีเด่น โดยได้รับเกียรติจาก นายจารุพันธ์ จารโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นผู้มอบรางวัล ณ ลาน Promotion ชั้น G ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562

นฤมล ศรีเจริญ รายงาน/ถ่ายภาพ

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

เปิดอบรม “นักบริหารระดับสูง: นักยุทธศาสตร์ชาติและการป้องกันสงครามจิตวิทยาในโลกดิจิทัล(ยปส.)รุ่นที่ 1

Tue Sep 3 , 2019
  วันนี้ (อาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562) ณ วิทยาลัยการตำรวจ กรุงเทพฯ พลเอก […]

YouTube