หลักสูตรแรกของไทย! โลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์ ทำงานเป็นแบบมืออาชีพ

โลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์ สาขามาแรงแห่งปี2020
เหตุผลที่ต้องเรียน สาขาการจัดการโลจิสติกส์สําหรับธุรกิจออนไลน์
1.ปัจจุบันธุรกิจการค้าขายสินค้าออนไลน์เข้ามามีบทบาทมากขึ้น ในวงการการค้าระดับโลก
2.เป็นหลักสูตรปฏิบัติการทางด้านโลจิสติกส์สําหรับธุรกิจออนไลน์ หลักสูตรแรกของประเทศไทย
3.เป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์สายงานอาชีพ ในปัจจุบันและอนาคต
4.หลังเรียนจบแล้ว เป็นที่ต้องการของตลาด ด้านแรงงานเฉพาะด้าน (ไม่ตกงาน)
5.ได้เรียนรู้การขายสินค้าออนไลน์ แบบมืออาชีพและการจัดการโลจิสติกส์สําหรับธุรกิจออนไลน์โดยเฉพาะ
6.เป็นหลักสูตรที่เน้นผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่เรียนรู้ครอบคลุมบริหารจัดการ หน้าบ้านหลังบ้านสําหรับธุรกิจออนไลน์
7.เน้นการเรียนรู้จริง ควบคู่กับการปฏิบัติจริง การเรียนการสอน มีการร่วมมือกับองค์กรชั้นนําของเมืองไทยเช่น บริษัทเคอรี่ เอ็กเพรส จํากัด และอื่นๆ
? สมัครเรียนคลิก ?
? สนใจสมัครเรียนโทร 062-491-3343 หรือ 063-878-8208 ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติมเว็บไซต์ https://cls.ssru.ac.th/
Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

อธิการบดีพร้อมผู้บริหาร ม.ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ต้อนรับผู้ว่าฯนครปฐมพร้อมคณะในโอกาสเข้าเยี่ยมชม

Tue Oct 27 , 2020
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อม ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์  อาจารย์ ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ […]

YouTube