โค้งสุดท้ายรอบ3 #TCAS64 เลือกเรียนการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรนานาชาติ พร้อมพัฒนาศักยภาพสู่อินเตอร์ ที่โลจิสติกส์ สวนสุนันทา เปิดรับถึง 15 พ.ค.นี้

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 3 (Admission 1-2) เริ่ม 7 พ.ค.นี้ 

หลักสูตรที่เปิดรับ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
รหัสสาขาวิชา 7321 การจัดการโลจิสติกส์ จำนวนรับ 35 คน
รหัสสาขาวิชา7339 การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (ธุรกิจพาณิชยนาวี) จำนวนรับ 20 คน
รหัสสาขาวิชา 7342 การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (การจัดการการขนส่ง) จำนวนรับ 30 คน
รหัสสาขาวิชา 7343 การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ)จำนวนรับ 30 คน
รหัสสาขาวิชา7344 การจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวนรับ 10 คน
รหัสสาขาวิชา7351 การจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์จำนวนรับ 25 คน

รวมวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาเขตนครปฐม จำนวนรับ 150 คน

เริ่มรับสมัครวันที่ 7 – 15  พฤษภาคม 2564

คุณสมบัติ

1.ไม่กำหนดคะแนน GPAX

2.รับทุกแผนการเรียน
3. ผู้สมัครทุกหลักสูตร ต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอุปสรรคทางการศึกษา
4. สาขาวิชา Logistics Management (International Program) เกรดเฉลี่ยภาษาต่างประเทศออย่างน้อย 2.50 ขึ้นไป ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย

อัตราค่าธรรมเนียม

ภาคการศึกษาปกติ เหมาจ่ายภาคเรียนละ 15,000 บาท

ภาคฤดูร้อน เหมาจ่ายภาคเรี ยนละ 7,500 บาท

หลักสูตรนานาชาติ (International Program) ภาคการศึกษาปกติ เหมาจ่ายภาคเรียนละ 35,000 ภาคฤดูร้อน เหมาจ่ายภาคเรียนละ 17,500 บาท

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://www.cls.ssru.ac.th

โทร. 034-694-917, 062-491-3343, 091-5015357

Next Post

ชมรม SSRU e-Sport คว้ารางวัลแข่งขันเกมออนไลน์ e-Sport PubG Mobile

Thu May 13 , 2021
เมื่อเร็วๆ นี้ ทีม e-Sport PubG Mobile จากชมรม SSRU e-Sport มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา […]