สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้ทุนวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท ทุนละ 50,000 บาท ระดับปริญญาเอก ทุนละ 100,000 บาท

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เชิญชวนผู้สนใจสมัครขอรับทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 1)
ระดับปริญญาโท ทุนละ 50,000 บาท ระดับปริญญาเอก ทุนละ 100,000 บาท

คุณสมบัติ
เป็นนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับสูงกว่าปริญญาตรีในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศ หรือผู้ที่ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาที่มีฐานะเทียบเท่าในประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือ (ก.พ.)รับรองวิทยฐานะ
ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการทำงานศึกษาวิจัยทางวิชาการหรือวิทยานิพนธ์ในหัวข้อเรื่องเดียวกันจากสถาบันอื่น

สาขาที่ให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์
นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์

ระยะเวลายื่นขอทุน
ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
โทรศัพท์ 02 141 7798 02 141 7681
อีเมล research_occ@constitutionalcourt.or.th
เว็บไซต์ www.constitutionalcourt.or.th

ที่มา https://www.constitutionalcourt.or.th/occ_web/download/article/Notice_all_2567_01.pdf

Next Post

ดร.ช้าง-อภิชา ระยับศรี หนุนงานสืบสานวัฒนธรรม ลาว เขมร ส่วย เยอ อำเภอไพรบึง ศรีสะเกษ

Tue Nov 14 , 2023
  ดร.ช้าง-อภิชา ระยับศรี ที่ปรึกษาสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทย และอดีตผู้จัดการทีมฟุตบอลนักเรียนอายุไม่เกิน 18 ปี ชุดแชมป์เอเชีย สนับสนุนงานสืบสานวัฒนธรรม ลาว […]