มูลนิธิลอรีอัลและยูเนสโก ประกาศรายชื่อนักวิทยาศาสตร์หญิงรางวัลเกียรติยศนานาชาติ จากโครงการทุนวิจัยลอรีอัล เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 25

มูลนิธิลอรีอัล และยูเนสโกประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศระดับนานาชาติ Laureate ในโครงการทุนวิจัยลอรีอัล เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ For Women in Science ประจำปี 2566 จำนวน 5 ท่าน แก่นักวิทยาศาสตร์หญิงจาก 5 ภูมิภาคของโลก ผู้มีผลงานวิจัยอันยอดเยี่ยมเป็นประโยชน์ต่อสังคม ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

พิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่ของยูเนสโกในกรุงปารีส พร้อมโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 25 ปีของโครงการทุนวิจัยลอรีอัล เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ ด้วยความร่วมมือจากยูเนสโก ซึ่งเป็นโครงการที่รู้จักทั่วโลกในฐานะโครงการที่ยกย่องความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ของนักวิจัยหญิงในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ

ผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศระดับนานาชาติจากโครงการฯ ในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ, คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ทั้ง 5 ท่าน ได้รับการคัดเลือกโดยคณะกรรมการอิสระ ซึ่งมีประธานคณะกรรมการ คือ ศาสตราจารย์อาเทอร์ อาวีลา (Artur Avila) ศาสตราจารย์ประจำสถาบันคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์, นักวิจัยพิเศษจากสถาบันคณิตศาสตร์บริสุทธิ์และประยุกต์ (Instituto de Mathematica Pura e Aplicada หรือ IMPA) กรุงริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิล  และผู้ได้รับรางวัลเหรียญฟีลดส์ในปี 2557

รายชื่อผู้รับรางวัลเกียรติยศนานาชาติโครงการทุนวิจัยลอรีอัล เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ ด้วยความร่วมมือจากยูเนสโก ครั้งที่ 25

image.png

ทวีปแอฟริกา และรัฐอาหรับ

ศาสตราจารย์ซูซานา นูเนส  (Suzana Nunes) สาขาเคมี

ศาสตราจารย์สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและสิ่งแวดล้อม และวิศวกรรม, รองอธิการบดีฝ่ายคณะและวิชาการ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกษัตริย์อับดุลเลาะห์ (KAUST) ซาอุดิอาระเบีย

ศ.ซูซานา นูเนส ได้รับรางวัลจากผลงานที่โดดเด่นของเธอในการพัฒนาตัวกรองเมมเบรนที่เป็นนวัตกรรมชนิดใหม่ ซึ่งใช้ในการแยกสารทางเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขณะที่คาร์บอนฟุตพรินท์อยู่ในระดับที่ต่ำลง ผลงานวิจัยของเธอได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ามีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะกับอุตสาหกรรมน้ำ, ปิโตรเคมี และเภสัชกรรมในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่มีความยั่งยืนยิ่งขึ้น