มูลนิธิม.เกษตรศาสตร์ เปิดให้ทุนนิสิตม.เกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาตรี – ปริญญาโท ทุกสาขาวิชา

มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะเปิดรับสมัครทุนการศึกษาประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 โดยเปิดรับนิสิต ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน ปริญญาตรี, โท ทุกสาขาวิชา เป็นทุนสำหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 50 ทุน ๆ ละ 8,000 บาท โดยนิสิตที่ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนจะต้องทำงาน จำนวน 60 ชั่วโมง/ทุน โดยใช้เวลาว่างจากการเรียน มาปฏิบัติงาน งานที่ทำจะเป็นหน่วยงานในมหาวิทยาลัยฯ หรือช่วยงานกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ

สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2566 

ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ kuf.ku.ac.th

หรือรับใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานมูลนิธิ มก.

สนใจสมัครและส่งใบสมัคร ได้ที่สำนักงานมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 8 ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน โทร. 086-087-5904

ที่มา

Next Post

“ศุภมาส” รมว.อว. เยี่มมชมบูธ มกธ.ใน “งานวันกาชาด 100 ปี พุทธศักราช 2566 ” พร้อมร่วมสนุกกิจกรรมถ่ายภาพ 360 องศา และกิจกรรมบริการสุภาพ ฟรี

Thu Dec 14 , 2023
  นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รมว.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวง อว. ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธกิจกรรมของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี […]