24ทุนสถาบันโคเซ็น มจธ.รับจบม.3เข้าเรียนในหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติ

KOSEN KMUTT: Fostering Practical Innovator สถาบันโคเซ็น มจธ. เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังจะเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเข้ามาเป็นนักเรียนโคเซนรุ่นที่ 1 จำนวน 24 คน เพื่อรับทุนการศึกษาเข้าเรียนในหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติ (Automation Engineering)

เปิดรับสมัครวันที่ 1-31 สิงหาคม 2562

ในปีการศึกษา 2563 สพฐ. และ สสวท. ได้ขอความร่วมมือโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นผู้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษารอบแรก จากนักเรียนทั่วประเทศที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยดำเนินการพร้อมกับการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย และโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) (ใช้ข้อสอบเดียวกัน)
สอบรอบแรกในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00-15.30 น.

สถาบันโคเซ็น มจธ. จะเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรม อนุปริญญา (5 ปี) สาขาวิศวกรรมอัตโนมัติ (Automation Engineering) ในปีการศึกษา 2563 จำนวนรับ 1 ห้องเรียน รวม 24 คน และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกรอบสองจำนวน 500 คน

สำหรับการสอบคัดเลือกรอบสอง สถาบันโคเซ็น มจธ. จะเป็นผู้ดำเนินการสอบคัดเลือกเองจากจำนวนนักเรียนที่ผ่านรอบแรก 500 คน

วิธีการสมัครและรายละเอียดการสมัคร สามารถอ่านรายละเอียดได้ในใบประกาศรับสมัครดังไฟล์แนบ https://drive.google.com/…/17zR5nzIqMWr6ScGsx945Kc-UC…/view…

หากมีข้อสงสัยสามารถโทร.สอบถามที่ สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มจธ. 02-4708386 หรือ 02-4708389 ได้ในวันและเวลาราชการ

……………

#KMUTT #KOSEN #KOSENKMUTT

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

อักษรฯ ศิลปากร ร่วม มหาวิทยาลัยสีขาว

Thu Aug 22 , 2019
อักษรฯ ศิลปากร ร่วมโปรเจค มหาวิทยาลัยสีขาว         เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารยชัยชาญ […]

YouTube