ม.เกษตรฯ กำแพงแสน จัดแถลงข่าว “นนทรีเกมส์ 2567” หลากหลายสู่สรรสร้าง สุขภาวะที่ยั่งยืน

 

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดการแถลงข่าว ประชุมผู้แทนสถาบัน จับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์ 2567” ณ ห้องคอนเวนชัน ศูนย์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม พิธีกรดำเนินรายการโดย นายตระการ พันธุมเลิศรุจี นิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา KUรุ่นที่ 68 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนางสาว ปาณิศา สุทธิสว่าง นิสิตคณะอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รองอันดับ 1 มิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร 2023

กิจกรรมในช่วงแรกเป็นการชมการแสดงชุด “นนทรีเกมส์: หลากหลายสู่สรรสร้าง สุขภาวะที่ยั่งยืน”ชมวีดีทัศน์ “นนทรีเกมส์ 2567” การแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ โดย นายชยชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน ผศ.ดร.สุธนะ ติงศภัทิย ผู้ช่วยอธิการบดีงานด้านการพัฒนานิสิตในภารกิจด้านกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้แทนคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ,  ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แนะนำประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน 14 ฝ่าย รวมทั้งเปิดตัวผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขัน

ช่วงที่ 2 เป็นการชี้แจงระเบียบและประกาศว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์ 2567” โดย ผู้แทนคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ดำเนินการจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน (รอบมหกรรม) ต่อมาคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬา อนุกรรมการเทคนิค และผู้ที่เกี่ยวข้องเยี่ยมชมสนามการจัดการแข่งขัน โดยมีผู้แทนสถาบันต่างๆ คณะกรรมการ สื่อมวลชน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์ 2567” มีการแข่งขัน  10  กีฬาบังคับ 14 กีฬาเลือกสากล 4 กีฬาเลือกทั่วไป 1 กีฬาไทย และ 3 กีฬาสาธิต ระหว่างวันที่ 27 มกราคม-5 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

 

 

#https://gooduniversity.net/

Next Post

ม.เกริก จัดประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 19 ชูแนวคิด “การพัฒนาวิถีใหม่ เพื่อสังคมที่ยั่งยืน”

Sun Dec 17 , 2023
มหาวิทยาลัยเกริก จัดงานประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2566 “การพัฒนาวิถีใหม่ เพื่อสังคมที่ยั่งยืน” โดยมี นายวันมูหะหมัดนอร์ […]