มหาวิทยาลัยเฮียวโกะ ให้ทุน 50% แก่นักเรียนไทยสังกัดสพฐ. ไปเรียนต่อป.ตรีที่ประเทศญี่ปุ่น

#มหาวิทยาลัยเฮียวโกะ เปิดให้ #ทุนการศึกษา 50 เปอร์เซ็นต์ แก่นักเรียนไทยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 5 รุ่น รวมทั้งสิ้น 32 คน เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ (Global Business Course) สาขาวิชาการบริหารจัดการธุรกิจ ระยะเวลา 4 ปี ณ มหาวิทยาลัยเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นนักเรียนโรงเรียนรัฐบาล สังกัด สพฐ.ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 GPA ไม่ต่ำกว่า 3.00
2. เป็นนักเรียนผู้ที่มีความตั้งใจจริงที่จะศึกษาจนสำเร็จปริญญาตรี ในคณะเศรษฐศาสตร์ ภาควิชา Business of Administration ของ มหาวิทยาลัยเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น
3. มีความรู้ภาษาอังกฤษดี เกรดเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป
3.1 แสดงผลสอบภาษาอังกฤษของสถาบันต่าง ๆ เช่น TOEFL TOEIC IELTS ตามระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนด
3.2 หากไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษในข้อ 3.1 ทาง สพฐ. หรือ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษของโรงเรียน สามารถกรอกแบบฟอร์ม “Certification of English Proficiency” รับรองเพื่อแนบเป็นหลักฐานได้
4. สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ทุน 50 % ของมหาวิทยาลัยไม่ครอบคลุม

เงื่อนไขการรับทุน
ทางมหาวิทยาลัยไม่มีเงื่อนไขผูกมัดแต่อย่างใด ทุนการศึกษาในปีแรก เป็นทุน 50 เปอร์เซ็นต์ ของค่าเทอม และทางมหาวิทยาลัยมิได้จำกัดจำนวนนักเรียนจากประเทศไทยที่สมัครสอบเข้าศึกษา
1. นักศึกษาผู้มีผลการเรียนดีอยู่ในลำดับตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด จะได้รับทุนเรียนฟรี 100 เปอร์เซ็นต์ ของปีการศึกษาต่อไป
2. นักศึกษาทุกคนสามารถขอรับทุนอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยได้ในระหว่างเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
3. นักศึกษาสามารถทำงานนอกเวลากับบริษัท ห้าง ร้าน ต่าง ๆ ได้ หากไม่กระทบต่อผลการเรียน
4. เมื่อสำเร็จการศึกษา ทางมหาวิทยาลัยจะหางานไว้รองรับ หากนักศึกษายังไม่ประสงค์เดินทางกลับประเทศไทย
5. ผลการคัดเลือกจากคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยถือเป็นที่สิ้นสุดของการพิจารณา
6. ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ และประมาณการค่าใช้จ่ายในการศึกษา ตามที่ระบุใน Application Guidelines

เอกสารประกอบ
1. หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน
2. ใบรับรองผลการเรียน / Transcript
3. ผลการสอบภาษาอังกฤษระดับตามที่มหาวิทยาลัยเฮียวโกะกำหนด หรือ Certification of English Proficiency โดยครูผู้สอนภาษาอังกฤษของโรงเรียน
4. อื่น ๆ

ที่มาและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

 

Next Post

ไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ แบ่งปันเคล็ดลับและวิธีสมัครเข้ามหาวิทยาลัยดังทั่วโลก เตรียมจัดงาน Sixth Form Scholarship วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566

Wed Oct 25 , 2023
  มร.นิค แกลล็อพ (Mr. Nick Gallop) ครูใหญ่ของโรงเรียนนานาชาติ ไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ พร้อมด้วยคุณครู คาร์ลีย์ […]