สสวท. เร่งปั้นเด็กไทยเป็นนักวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติ รับสมัคร ทุน พสวท. และโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ถึง 31 ส.ค.นี้

                   

 

                สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2566 เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 และ โครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ประจำปีการศึกษา 2567 ซึ่งการคัดเลือกนักเรียนรอบแรกดำเนินการพร้อมกับการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์โดยใช้ข้อสอบเดียวกัน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2566 สมัครได้ที่เว็บไซต์ www.mwit.ac.th สอบถามเกี่ยวกับระบบสมัครสอบที่อีเมล admission@mwit.ac.th

ทั้งนี้ทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 40 ทุน  สำหรับโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศประจำปีการศึกษา 2567 จัดสรรให้ศึกษา ณ ศูนย์โรงเรียน พสวท.จำนวน 10 แห่ง ศูนย์ละไม่เกิน 30 คน คือ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช

            ดูรายละเอียดที่ https://www.facebook.com/dpstcenter สอบถามเกี่ยวกับทุน พสวท. ที่อีเมล scholarship@ipst.ac.th หรือ ฝ่าย พสวท. โทร. 0 2392 4021 ต่อ 2309 – 2311, เว็บไซต์ http://dpst.ipst.ac.th/

 

#https://gooduniversity.net/

Next Post

รังสีเทคนิค ม.รังสิต แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ  Komazawa U. จากญี่ปุ่น ในกิจกรรม "RSU x KOMAZAWA 2023"

Wed Aug 23 , 2023
              รศ.มานัส มงคลสุข คณบดีคณะรังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรังสิต พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษา ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษารังสีเทคนิค Komazawa University กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น […]