ทุนโครงการ สควค. ประเภท 1 ระดับปริญญาตรี-โท ปี 2567 มาแล้ว!!

ทุนโครงการ สควค. ประจำปีการศึกษา 2567 มาแล้ว!!
สสวท. ขอเชิญชวนผู้มีความรู้ ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และผู้มีใจรักในการเป็นครู สมัครเข้ารับการคัดเลือกทุนโครงการ สควค. ประจำปีการศึกษา 2567 ประเภท 1 ระดับปริญญาตรี-โท
📌 คุณสมบัติ
1) เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 มีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคการศึกษา นับตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
– ทุกวิชารวมกัน ไม่น้อยกว่า 3.00
– วิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์รวมกัน ไม่น้อยกว่า 3.25
2) มีผลคะแนนสอบทางวิชาการ โดยสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เป็นผู้จัดสอบ
– วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT) ครบทั้ง 3 ส่วน
– วิชาความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ วิศวกรรมศาสตร์ (TPAT3)
📝 สมัครเข้ารับการคัดเลือก
ดำเนินการโดยคณะวิทยาศาสตร์/สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยที่เป็นสถาบันผลิตระดับปริญญาตรี ตามระละเอียดประกาศ ของมหาวิทยาลัยทั้ง 10 แห่ง ได้แก่
1) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2) มหาวิทยาลัยนเรศวร
3) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
5) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7) มหาวิทยาลัยมหิดล
😎 มหาวิทยาลัยศิลปากร
9) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
📍 ติดต่อสอบถามข้อมูล
๐ ฝ่าย สควค. อีเมล psmt@ipst.ac.th
๐ website ฝ่ายส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) https://www.ipst.ac.th/unit-psmt

Next Post

มหาวิทยาลัยชิงหัว ฉลอง 10 ปี Belt and Road Initiative ตอกย้ำบทบาทของชาวชิงหัว ในการส่งเสริมการพัฒนาระดับโลก

Wed Nov 1 , 2023
  คณาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยชิงหัว (Tsinghua University) ได้มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการนำแนวคิดใหม่ ๆ มาใช้เพื่อสร้างความก้าวหน้าระดับโลกและสร้างโลกที่เชื่อมโยงถึงกัน ผ่านการมีส่วนร่วมในข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง […]