e Level ประเทศไทย มอบทุนการศึกษา สร้างนิยามใหม่ของความรับผิดชอบต่อสังคม

 

Eye Level ประเทศไทย ตระหนักถึงการให้การศึกษาอย่างมีคุณภาพด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมไทย เราจึงได้สนับสนุนการให้ทุนกับเด็กนักเรียนจากโรงเรียนพระราม กาญจนาภิเษก จำนวน 10 ทุน ประกอบด้วยคณิตศาสตร์ ทุน และภาษาอังกฤษ ทุน

ทุนนี้เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ธันวาคม 2566 โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนทั้ง 10 คนได้เข้ามาสัมผัส เจาะลึก และเข้าใจระบบการศึกษาแบบใหม่ของ Eye Level ที่มุ่งสร้างนักเรียนที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองเป็น (Self-Directed Learning) รู้วิธีคิดวิเคราะห์ มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และนำไปใช้ได้ตลอดชีวิต

Eye Level ประเทศไทย มุ่งเน้นทั้งด้านความแข็งแกร่งทางวิชาการ การวางรากฐานที่มั่นคง รวมถึงการปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติควบคู่กันไปด้วย

สิ่งที่ทำให้ Eye Level ประเทศไทยแตกต่างและโดดเด่นคือ ระบบการศึกษาอย่างมืออาชีพ ได้มาตรฐานสากล เข้าใจพัฒนาการของเยาวชนอย่างเป็นขั้นตอน ภายใต้สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้อย่างเหมาะสม และยังกอปรไปด้วยวิสัยทัศน์ในการตอบแทนชุมชนและสังคมอีกด้วย

เกี่ยวกับ Eye Level

Eye Level คือองค์กรการศึกษาระดับโลกที่มุ่งมั่นเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของเด็ก ๆ ผ่านโปรแกรมการเรียนที่ปรับให้เข้ากับแต่ละบุคคล เราให้ความสำคัญในการส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และความสำเร็จทางวิชาการที่แข็งแกร่ง เรามุ่งสร้างเด็ก ๆ ให้เป็นนักแก้ปัญหา นักคิดวิเคราะห์ และผู้ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต

 

#https://gooduniversity.net/

Next Post

นักศึกษากิจกรรม ว.ศิลปศาสตร์ ม.รังสิต จัดโครงการครูภาษา อาสาสอนหนังสือ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น

Tue Jan 9 , 2024
  ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการครูภาษา อาสาสอนหนังสือ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น นักศึกษาจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันเกี่ยวกับการวางแผนการสอนภาษาให้กับน้องๆ และยังได้เผยแผ่ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ภาษาจีน […]