ผลวิจัยชี้คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ “Evolve Digital” ของเคมบริดจ์ ช่วยสร้างแรงจูงใจและเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

 

ผลลัพธ์จากการศึกษาวิจัยที่จัดทำขึ้นในประเทศญี่ปุ่นได้แสดงให้เห็นว่า คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ Evolve Digital ของเคมบริดจ์ สามารถสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมความก้าวหน้าในการเรียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

Evolve Digital คือคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์เต็มรูปแบบซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ระดับ ที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.cambridge.org/cambridgeenglish/catalog/adult-courses/evolve-digital

การศึกษาวิจัยครั้งนี้จัดทำขึ้นในกลุ่มครูสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศญี่ปุ่น เพื่อพิจารณาถึงผลลัพธ์ของหลักสูตร Evolve Digital ที่มีต่อระดับความรู้ภาษาอังกฤษ การมีส่วนร่วม แรงจูงใจ และทัศนคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ

ดร.บริกิตา เซกุส (Brigita Séguis) หัวหน้าฝ่ายประเมินผลของเคมบริดจ์ ยูนิเวอร์ซิตี้ เพรส แอนด์ แอสเซสเมนท์ (Cambridge University Press & Assessment) ซึ่งเป็นผู้นำการศึกษาครั้งนี้ กล่าวว่า “เมื่อพิจารณาในภาพรวมแล้ว พบว่าหลักสูตร Evolve Digital ส่งผลเชิงบวกต่อครูในญี่ปุ่นที่ลงเรียนคอร์สนี้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเอง นอกจากนี้ ครูหลายคนยังมีความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน”

ดร.เซกุส รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นผู้เรียนจำนวน 51% มีระดับทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของสหภาพยุโรป (CEFR) เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดหลังจากเรียนคอร์ส Evolve Digital ได้เพียงเจ็ดเดือนเท่านั้น

ดร.เซกุส อธิบายเพิ่มเติมว่า “บรรดาครูต่างประทับใจกับความยืดหยุ่นของหลักสูตรนี้ เพราะสามารถลงคอร์ส Evolve Digital เพียงอย่างเดียวหรือร่วมกับคอร์สออนไลน์อื่น ๆ สำหรับครูก็ได้เช่นกัน”

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ Evolve Digital มีให้เลือกถึงสามรูปแบบ ได้แก่ การเรียนด้วยตัวเองตามแต่สะดวกโดยไม่มีความเห็นจากผู้สอน การเรียนด้วยตัวเองตามแต่สะดวกพร้อมการให้ความเห็นจากผู้สอนทั้งในด้านทักษะการพูดและการเขียน สุดท้ายคือการเรียนด้วยตัวเองตามแต่สะดวกร่วมกับการเรียนกับผู้สอนตามตารางเวลา โดยผลการศึกษาวิจัยแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์เชิงบวกในการเรียนทุกรูปแบบ ทั้งในแง่ของทักษะที่ได้เรียนรู้ แรงจูงใจ และระดับความพึงพอใจต่อหลักสูตร

สำหรับการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการฝึกอบรมภายใต้ความร่วมมือระหว่างเคมบริดจ์ ยูนิเวอร์ซิตี้ เพรส แอนด์ แอสเซสเมนท์ กับกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของญี่ปุ่น โดยหลักสูตร Evolve Digital นี้ได้รับการจัดขึ้นร่วมกับ โกลบอล บริดจ์ (Global Bridge) ซึ่งเป็นองค์กรด้านการฝึกอบรมที่ตั้งอยู่ในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

 

 

#https://gooduniversity.net/

Next Post

นักศึกษานานาชาติ ม.รังสิต ร่วมเป็นสตาฟงานประชุม MICE เรียนรู้ประสบการณ์ด้านการสื่อสารในงานระดับนานาชาติ

Mon Oct 30 , 2023
  นักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมเรียนรู้ประสบการณ์ (Hands-on Experience) ด้วยการเป็นสต้าฟในการประชุม IT&CMA (IT&CM Asia […]