เปิดรับโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิค (IAESTE Thailand)

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิค (IAESTE Thailand) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จะดำเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป – ระดับปริญญาโท – เอก อายุไม่เกิน 30 ปี เพื่อสอบแข่งขันชิงทุนฝึกงานภายใต้โครงการ IAESTE
*สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 และระดับปริญญาโท – เอก ไม่ต่ำกว่า 3.00
นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ www.iaeste.kmutnb.ac.th
ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2566 – 31 ตุลาคม 2566
เมื่อนักศึกษาดำเนินการสมัครเรียบร้อยแล้วให้ดำเนินการชำระเงินค่าสมัครจำนวน 600 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีกองทุนสนับสนุนโครงการ IAESTE เลขที่บัญชี 109-1-62210-8 โดยชื่อผู้โอนกับชื่อผู้สมัครต้องตรงกัน กรณีผู้โอนคนละคนกับผู้สมัคร ให้หมายเหตุบันทึกช่วยจำว่ายอดโอนของนักศึกษาท่านใด และแจ้งยอดโอนที่ https://forms.gle/MGfmAXZye7tGwEd2A

Next Post

‘เจนซี’ มทร.ธัญบุรี กว่า 6พันคน ตอบรับร่วมโครงการ ‘ผู้ประกอบการใหม่’

Tue Jun 6 , 2023
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (สถาบัน NEA) ดำเนินโครงการ From Gen Z to […]