“กองทุน HIDA เพื่อน้อง…สู้ภัยโควิด-19” มอบ 2.2 ล้านบาทช่วยนักศึกษาสวนสุนันทาที่ติดเชื้อและได้รับผลกระทบ

มรภ.สวนสุนันทารับมอบเงินสนับสนุน “กองทุน HIDA เพื่อน้อง…สู้ภัยโควิด-19” จำนวน 2.2 ล้านบาท เพื่อช่วยนักศึกษาสวนสุนันทาที่ติดเชื้อโควิด-19 พร้อมเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบอีกด้วย

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับมอบเงินสนับสนุนกองทุน HIDA เพื่อน้อง..สู้ภัยโควิด-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 2,200,000 บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน) จากคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต นวัตกรรม การจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล รุ่นที่ 1 (HIDA 1) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี ดร.สมชาย อัศวเศรณี ประธานโครงการหลักสูตร HIDA พร้อมด้วย รศ. พลเอก น.พ.ปริญญา ทวีชัยการ ประธานหลักสูตร รวมถึงคณะผู้บริหารหลักสูตร และคณะนักศึกษาหลักสูตร HIDA รุ่น 1 นำโดย ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในฐานะประธานนักศึกษา ร่วมมอบเงินกองทุนในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

สำหรับเงินสนับสนุนกองทุน HIDA เพื่อน้อง..สู้ภัยโควิด-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไว้รัสโควิด-19 เป็นค่าครองชีพที่จำเป็น รวมทั้งมอบให้เป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อีกด้วย

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : รายงาน
ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย: ถ่ายภาพ

Next Post

คณะนักศึกษาหลักสูตร HIDA รุ่น 1 มอบกรมธรรม์ประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด-19 คุ้มครองบุคลากร-นศ.สวนสุนันทากว่า 25,000 คน

Sat May 22 , 2021
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา […]