สวนสุนันทา-หลักสูตร HIDA ร่วมม.นวมินทราธิราช จัดโครงการผ่าตัดข้อศอกและข้อเท้าเทียม ให้ผู้ป่วยยากไร้ 66 ข้อฟรี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

สวนสุนันทาร่วมกับนศ.หลักสูตร HIDA-คณะแพทย์ม.นวมินทร์ฯ จัดโครงการผ่าตัดข้อศอก-ข้อเข่า-ข้อเท้าเสื่อม 66 ข้อ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต นวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล รุ่นที่ 1 (HIDA) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สถานีข่าวโทรทัศน์ ช่อง TNN และ มูลนิธิวชิรพยาบาล จัดโครงการผ่าตัดข้อศอกและข้อเท้าเทียม ให้แก่ผู้ป่วยยากไร้ จำนวน 66 ข้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 66 พรรษา โดยมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 จนถึงวันที่ 2 เมษายน 2565

โครงการดังกล่าวเป็นการผ่าตัดข้อไหล่ ข้อศอก และข้อเท้าเทียมให้แก่ผู้ป่วยยากไร้ รวมถึงผู้ป่วยที่ด้อยโอกาสเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐานสากล โดยจะให้บริการตรวจรักษาและผ่าตัดผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านข้อไหล่ ข้อศอกและข้อเท้าเสื่อม กระดูกข้อไหล่และข้อศอกหักซับซ้อน ซึ่งไม่สามารถรักษาด้วยการยึดตรึงกระดูกได้ หรือภาวะเนื้องอกกระดูกบริเวณข้อไหล่และข้อศอก ดูแลสุขภาพทางกายภาพ และสภาพจิตใจ ป้องกันและรักษาปัญหาทางด้านกายภาพและจิตใจอันเกิดจากภาวะทางด้านข้อเสื่อม โดยผู้เชี่ยวชาญทางกายภาพบำบัดและจิตวิทยา

……………………………
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : ข่าว

ข้อมูลหลักสูตร HIDA..คลิก

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

นักเรียนสาธิตสวนสุนันทาคว้าทุน ก.พ. เรียนฟรีปริญญาตรี-ดอกเตอร์ ที่สหราชอาณาจักร

Sun May 23 , 2021
นางสาวสุวิชญา สิงห์แก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สอบชิงทุนการศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้ศึกษาต่อตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท […]

YouTube