Google Scholar JULY 2022 จัดอันดับ “จุฬาฯ” ที่ 1 ประเทศ “สวนสุนันทา” แชมป์เก่ายังยืนที่ 1 ราชภัฏ “มทร.ธัญบุรี” ยึดแชมป์ราชมงคล “ม.รังสิต” ครองที่ 1 ม.เอกชนอีกสมัย

Google ScholarJULY 2022 (version 14.0) ประกาศผลการจัดอันดับ “จุฬาฯ” ยังอยู่ที่ 1 ประเทศ “สวนสุนันทา” แชมป์เก่าควง “มทร.ธัญบุรี” รั้งที่ 1 ม.ราชภัฏ และ ม.เทคโนโลยีราชมงคล ด้าน “ม.รังสิต” ครองเบอร์ 1 มหาวิทยาลัยเอกชนอีกสมัย

การจัดอันดับในเดือน JULY 2022 (version 14.0) ข้อมูลนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบกันต่อไป

การประกาศผลการจัดอันดับนี้เป็นการแสดงผลในส่วนของมหาวิทยาลัยที่มีการ citations ใน google scholar สูงที่สุด

ตรวจสอบได้ที่ http://www.webometrics.info/en/transparent

จุฬาฯที่ 1 ของประเทศ โดยมีอันดับ 1-10 ดังนี้

1 Chulalongkorn University จำนวน CITATIONS 461717
2 Mahidol University จำนวน CITATIONS 307296
3 Chiang Mai University จำนวน CITATIONS 188646
4 Khon Kaen University จำนวน CITATIONS 133756
5 Kasetsart University จำนวน CITATIONS 115023
6 Prince of Songkla University จำนวน CITATIONS 101185
7 King Mongkut’s University of Technology Thonburi จำนวน CITATIONS 93146
8 Thammasat University จำนวน CITATIONS 86009
9 Naresuan University จำนวน CITATIONS 82146
10 King Mongkut’s University of Technology North Bangkok จำนวน CITATIONS 66767

สวนสุนันทา ครองอันดับ 1 ราชภัฏ

ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎ “สวนสุนันทา” ยังครองอันดับ 1 ไว้ได้ อยู่ในอันดับที่ 24 ของประเทศ จำนวน CITATIONS 13448

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครองที่ 1 กลุ่มราชมงคล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นอันดับ 1 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และอยู่ในอันดับ ที่ 17 ของประเทศ จำนวน CITATIONS 26871

มหาวิทยาลัยรังสิต ครองที่ 1 มหาวิทยาลัยเอกชน

สถาบันเอกชน “มหาวิทยาลัยรังสิต” ครองอันดับ 1 อยู่ในอันดับ 18 ของประเทศ จำนวน CITATIONS 26308

ที่มาของการจัดอันดับ

การจัดอันดับจะพิจารณาจากการ Citation งานวิจัย ที่อยู่ใน Google Scholar โดย Google Scholar นั้นเป็นอีกบริการหนึ่งของ Google ที่จะให้บริการในการสืบค้นงานเขียน และสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่มีความต้องการในการสืบค้นงานวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นจากงานวิจัย ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือบทความในวารสารวิชาการต่างๆ โดยผู้สืบค้นนั้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ เหล่านั้นออกมาได้ อาทิ บทความวิชาการ บทคัดย่อ วิทยานิพนธ์ ฯลฯ

………………….

ผลการจัด 30 อันดับประเทศไทย JULY 2022 (version 14.0).

1 Chulalongkorn University จำนวน CITATIONS 461717
2 Mahidol University จำนวน CITATIONS 307296
3 Chiang Mai University จำนวน CITATIONS 188646
4 Khon Kaen University จำนวน CITATIONS 133756
5 Kasetsart University จำนวน CITATIONS 115023
6 Prince of Songkla University จำนวน CITATIONS 101185
7 King Mongkut’s University of Technology Thonburi จำนวน CITATIONS 93146
8 Thammasat University จำนวน CITATIONS 86009
9 Naresuan University จำนวน CITATIONS 82146
10 King Mongkut’s University of Technology North Bangkok จำนวน CITATIONS 66767
11 King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang จำนวน CITATIONS 63275
12 Mae Fah Luang University จำนวน CITATIONS 62715
13 Mahasarakham University จำนวน CITATIONS 57305
14 Walailak University จำนวน CITATIONS 46435
15 Suranaree University of Technology จำนวน CITATIONS 35041
16 Srinakharinwirot University จำนวน CITATIONS 31547
17 Rajamangala University of Technology Thanyaburi จำนวน CITATIONS 26871
18 Rangsit University จำนวน CITATIONS 26308
19 Asian Institute of Technology Thailand จำนวน CITATIONS 25557
20 University of Phayao จำนวน CITATIONS 23642
21 Rajamangala University of Technology Isan จำนวน CITATIONS 19955
22 Ubon Ratchathani University จำนวน CITATIONS 17969
23 Burapha University จำนวน CITATIONS 15969
24 Suan Sunandha Rajabhat University จำนวน CITATIONS 13448
25 Rajamangala University of Technology Srivijaya จำนวน CITATIONS 10642
26 Phetchaburi Rajabhat University จำนวน CITATIONS 9044
27 National Institute of Development Administration จำนวน CITATIONS 8307
28 Thaksin University จำนวน CITATIONS 7204
29 Maejo University จำนวน CITATIONS 6811
30 Nakhon Pathom Rajabhat University จำนวน CITATIONS 5796

 ที่มา https://www.webometrics.info/en/transparent

Next Post

ม.กรุงเทพก้าวนำเทรนด์ตอบโจทย์โลกการศึกษา BOE PROJECT

Thu Aug 4 , 2022
มหาวิทยาลัยกรุงเทพปักธงเชิงรุกพัฒนาหลักสูตรให้ก้าวทันสมัยตอบโจทย์โลกการศึกษายุคใหม่ผ่านโครงการ Bangkok University Outcome-Based Education (BOE PROJECT) นำทีมโดย ผศ.สรรเสริญ มิลินทสูต […]