ทุนรัฐบาลฝรั่งเศส Eiffel Scholarship 2024 เปิดรับสมัครแล้ว ! ทุนเต็มจำนวนสำหรับนักศึกษาต่างชาติไปเรียนต่อป.โท ป.เอก ที่ประเทศฝรั่งเศส

📣ทุนรัฐบาลฝรั่งเศส France Excellence Eiffel Scholarship 2024 เปิดรับสมัครแล้ว ! 🎓🇫🇷
💶ทุนเต็มจำนวนสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีความประสงค์จะเดินทางไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ที่ประเทศฝรั่งเศส ในสาขาที่กำหนดดังต่อไปนี้
✅ สายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
• ชีววิทยา และสุขภาพ
• การเปลี่ยนแปลงทางนิเวศน์วิทยา
• คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ดิจิตัล
• วิศวกรรมศาสตร์
✅ สายมนุษยศาสตร์และสังคมวิทยา
• ประวัติศาสตร์ ภาษา และอารยธรรมฝรั่งเศส
• กฎหมาย และรัฐศาสตร์
• เศรษฐศาสตร์และการบริหาร
⏰ปิดรับสมัคร 10 มกราคม พ.ศ.2567 !
👉 วิธีการสมัคร ผู้สมัครจะต้องติดต่อสถาบันการศึกษาในประเทศฝรั่งเศส และแจ้งเจตจำนงขอเข้าร่วมเป็นผู้สมัครทุนไอเฟล และให้ทางสถาบันการศึกษาของคุณเป็นผู้นำเสนอ
🇹🇭 หน่วยงานแคมปัสฟรานซ์ ประเทศไทย สามารถช่วยให้คำแนะนำและค้นหาโปรแกรมเรียนที่เหมาะสมกับคุณได้ ติดต่อขอคำปรึกษา ฟรี !
👀 รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนไอเฟล
///
📣 The call for applications for the France Excellence Eiffel Scholarship is now open! 🎓🇫🇷
💶 Designated for international students wishing to study for a master’s or doctorate in France in the following fields:
✅ Science and technology
• Biology and health
• Ecological transition
• Mathematics and digital sciences
• Engineering
✅ Humanities and social sciences
• French history, language, and civilization
• Law and political science
• Economics and management
⏰ Deadline to apply: January 10th 2024, included !
👉 To apply, you need to get in touch with a French higher education establishment that will present your application.
🇹🇭 The Campus France office in Thailand is here to help and advice you to find the perfect program, do not hesitate to contact us.
👀 See the Call for application and the rulebook :

Next Post

จุฬาฯ จับมือ ปตท.สผ. ลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ พัฒนางานวิจัยและสร้างบุคลากรด้านสำรวจและผลิตปิโตรเลียม 

Tue Oct 31 , 2023
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมมือกับ ปตท.สผ. ภายใต้ความร่วมมือในโครงการ PTTEP Subsurface University Energy […]