ศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร จับมือ เทศบาลตำบลท่าขนุน พัฒนาวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พร้อมเป็น “ท่าขนุน โมเดล”

                    เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต และเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ ฝ่ายหนึ่ง กับ ดร.จิตรกร ว่องประเสริฐ นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมคณะ ร่วมลงนามความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ MOU โดยมีกรอบความร่วมมือในด้านการพัฒนาทางวิชาการ การจัดการเรียนการสอน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และงานวิจัยที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ของเทศบาลตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งการพัฒนา “ศูนย์คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ” เทศบาลตำบลท่าขนุน ให้เป็นศูนย์ต้นแบบด้านการปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมสวัสดิ์ สุวรรณนที ชั้น 2 อาคารศึกษาศาสตร์ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
#https://gooduniversity.net/

Next Post

CU D4S-สถาปัตย์ จุฬาฯ จัดกิจกรรมเวิร์กช็อปร่วมกับทีมแล็ป "Borderless Connection Exchanges in a Mini Papercraft Workshop with TeamLab"

Fri May 24 , 2024
    CU D4S และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมเวิร์กช็อปร่วมกับทีมแล็ป (teamLab) ภายใต้ธีม ‘Borderless […]