เจาะหลักสูตรการศึกษาทางไกลมีที่ไหนบ้าง…พบ “สวนสุนันทา” สุดปัง เปิดโลจิสติกส์ระบบทางไกลแห่งแรกของไทย

วงการศึกษาทั่วโลก ต่างทุ่มเทพัฒนา Distance Learning หรือ การศึกษาทางไกล กันอย่างเต็มที่โดยมี “ตัวเร่ง” นอกจากเจ้า โควิด-19 แล้ว “เทคโนโลยี” ยังมีส่วนสำคัญยิ่งทำให้การศึกษาระบบนี้ก้าวกระโดดรวดเร็วยิ่งขึ้น

หากจะกล่าวถึงความโดดเด่นของหลักสูตรการศึกษาทางไกล ยุคนี้ล้วนมีมากมาย อาทิ เน้นผู้เรียนเป็นส่วนกลาง ให้อิสระผู้เรียนในการกำหนดเวลา สถานที่ และวิธีเรียนโดยตนเอง ได้มีโอกาสเรียนรู้ในทรัพยากรหลาย ๆ แหล่ง

ส่วนผู้สอนก็จะใช้สื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและหลากหลายรูปแบบ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา และเรียนรู้ทักษะต่าง ๆ ได้สูงสุด ที่สำคัญสื่อการสอน และบทเรียนต่าง ๆ จะถูกออกแบบมาอย่างครบถ้วน ปิดท้ายด้วยการติดตามแนะนำ พัฒนา ดูแลแก้ไขเพื่อให้ผู้เรียนเกิดประโยชน์สูงสุด

ระบบการศึกษาทางไกล จึงถูกยกให้เป็น “พระเอก” ที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขสถานการณ์วิกฤตในยุคนี้ได้เป็นอย่างดี จึงไม่แปลกที่จะมีสารพัดหลักสูตรหลั่งไหลออกมาให้เลือกเล่าเรียนศึกษากัน…

แล้วจะมีที่ไหนเปิดการเรียนการสอนแบบเต็มรูปแบบ จบแล้วได้รับปริญญาตรีเหมือนการเรียนในหลักสูตรปกติ วันนี้เลยรวบรวมมาให้พิจารณากันอย่างครบถ้วน…

หลักสูตรโลจิสติกส์ สวนสุนันทา หลักสูตร “โลจิสติกส์ระบบการศึกษาทางไกล”แห่งแรกของประเทศไทย

“หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา”

ความโดดเด่นของที่นี่ สรุปได้สั้น ๆ แต่ทำให้มั่นใจก็คือ…

หมดกังวลเรื่องเลื่อนเปิดเทอม หรือเลื่อนการเรียนเพราะ COVID-19 เพราะไม่ว่าสถานการณ์ไหนก็เรียนได้ จบจากที่บ้านภายใน 2 ปี

จุดเด่น เป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์ยุค New normal 

– เหมาะสำหรับคนทำงาน
– เรียนจบได้จากที่บ้าน
– สะดวกลดการเดินทาง
– ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่
– เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา เพียงเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต
– เทียบโอนหน่วยกิตได้
– จบ ปวส. หรือเทียบเท่า สามารถจบได้ภายใน 2 ปี
รุ่นที่ 1 เริ่มเรียนอย่างเป็นทางการ 
 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รุ่นที่ 1 ได้จัดกิจกรรม Kick off ในการเริ่มเรียนของหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนมิติใหม่ โดยมีจำนวนนักศึกษาสนใจสมัครเข้าศึกษาต่อทั้งคนไทยในประเทศและคนไทยต่างประเทศจำนวนกว่า 100 คน ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ทางหลักสูตรวางไว้
บรรยากาศในรุ่นที่ 1 หลังจากที่ได้มีการเริ่มเรียนจริงมีผลตอบรับค่อนข้างดีเพราะ ผู้เรียนสะดวก สบาย เรียนได้ทุกเวลา 24 ชั่วโมง และในกรณีเรียนไม่เข้าใจก็ยังสามารถย้อนดูวีดีโอการสอนได้ตลอดเวลา
นอกจากนี้ยังมีจำนวนบุคคลอีกจำนวนมากรอสมัครเรียนเข้าศึกษาต่อซึ่งทางหลักสูตรได้วางแผนการเปิดรับสมัครรุ่นที่ 2 ในเทอม 2/2564 เปิดเรียนในเดือนธันวาคม 2564 มีจำนวนที่นั่งจำกัดเพียง 100 ที่นั่ง
>>> หากท่านใดกำลังสนใจที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี <<<
📌 สามารถสอบถามและทดลองเรียนได้ก่อนตัดสินใจ
หลักสูตรนี้กำลังจะเปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 2
…รอติดตามกำหนดการทางเพจ ห้ามพลาด…!!!

หลักสูตรระดัปริญญาตรี เปิดสอน 1สาขา

-บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์และชัพพลาย

คุณสมบัติผู้สมัครเรียน -จบมัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช., ปวส., กศน. หรือเทียบเท่า

ดูรายเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>  https://cls.ssru.ac.th/page/coursedistance2

หลักสูตรการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ปริญญาตรี เปิดสอนทั้ง 3 สาขา

 • สาขาวิชาการจัดการ
 • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

คุณสมบัติผู้สมัครเรียน

 • เรียนหลักสูตรปริญญาตรี รับวุฒิการศึกษาระดับ ม.6 ปวช.-ปวส. กศน. หรือเทียบเท่า
 • รับผู้สมัครเรียนทั้งในประเทศไทย และผู้ที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ

ดูรายเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> https://btu-admission.com/curriculum-bachelors-online/

หลักสูตรการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปริญญาตรี เปิดสอนทั้ง 3 คณะ

 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะบัญชี
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คุณสมบัติผู้สมัครเรียน

 • เรียนหลักสูตรปริญญาตรี รับวุฒิการศึกษาระดับ ม.6 ปวช.-ปวส. กศน. หรือเทียบเท่า

ดูรายเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.utcc.ac.th/online/

หลักสูตรการศึกษาทางไกล วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

ปริญญาตรี เปิดสอน 1 หลักสูตร

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

คุณสมบัติผู้สมัครเรียน

 • จบมัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช., ปวส. หรือเทียบเท่า
 • ผู้สมัครเรียนไม่ได้มีงานประจำ และอายุไม่เกิน 30 ปี

ดูรายเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> https://csirsu.com/

หลักสูตรการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

ปริญญาตรี เปิดสอน 2 คณะ

 • คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ
  • สาขาวิชา การจัดการ
 • คณะโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  • สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

คุณสมบัติผู้สมัครเรียน

 • จบมัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช., ปวส. หรือเทียบเท่า

ดูรายเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> http://www.southeast.ac.th/2017/all_course/

หลักสูตรการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ปริญญาตรี เปิดสอน 4 หลักสูตร

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • สาขาการบัญชี
  • สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สาขาการตลาด
  • สาขาอุตสาหกรรมการบริการ
  • สาขาการจัดการ
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสาตร์บัณฑิต
  • สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น)
 • หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต
  • สาขาวิชานิติศาสตร์
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต
  • สาขาสาธารณสุขชุมชน

คุณสมบัติผู้สมัครเรียน

 • จบมัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช., ปวส., กศน. หรือเทียบเท่า

ดูรายเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> http://www.xn--e3ca8acai1chdx0ga7dzak8o5cuh.com/index.php

หลักสูตรการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยเกริก

ปริญญาตรี เปิดสอน 2 คณะ

 • คณะบริหารธุรกิจ
  • สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
  • สาขาวิชานวัตกรามการตลาด
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่
  • การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระหว่างประเทศ
 • คณะศิลปศาสตร์
  • สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
  • สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร สืบสวน สอบสวน

คุณสมบัติผู้สมัครเรียน

 • จบมัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช., ปวส., กศน. หรือเทียบเท่า

ดูรายเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>  https://admission.krirk.ac.th/

………………………………………….

หลักสูตรในระบบการศึกษาทางไกลของไทยเรา ยังถือว่าอยู่ในระยะกำลังพัฒนา แต่ก็สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในสถานการณ์วิกฤต เมื่อพิจารณาอย่างรอบด้าน ทั้งความคุ้มค่าของค่าเล่าเรียน การลดค่าใช้จ่าย การเดินทางที่ไม่ต้องกังวล หลักสูตรที่ทันยุคสมัย รวมไปถึงสวัสดิการต่างๆ แล้ว ก็ถือเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมในสถานการณ์โลกยุคปัจจุบัน

 

Next Post

รองอธิการบดีสวนสุนันทาเข้ารับพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลสนามในสังกัดกระทรวง อว.

Fri Aug 6 , 2021
วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.30-09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ […]