โลจิสติกส์สวนสุนันทา จัดติวพร้อมสอบวัดความรู้ ทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2016 ตามมาตรฐานสากล MOS ในรูปแบบ Online

📢📢 เปิดรับสมัคร… ❗❗❗
🎧 ติวพร้อมสอบวัดความรู้…ทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2016 🎧
♦ ตามมาตรฐานสากล MOS (Microsoft Office Specialist) Certificate
(ในรูปแบบ Online) ♦
…..จัดโดย วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา…..
♦ ค่าลงทะเบียน ♦
นักเรียน (SSRU) : 1,000 บาท
บุคลากร (SSRU) : 1,500 บาท
บุคคลภายนอก : 2,000 บาท
📌 ระยะเวลาในการอบรม 1 วัน สอบ 1 วัน 📌
…..รอบติว ทุกวันที่ 25-26 ของทุกเดือน…..
สนใจสมัครเข้าร่วม…
พร้อมตรวจสอบรอบการลงทะเบียน
(จำกัดจำนวนรอบละ 40 คน)
>> ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม <<
คุณชลธิชา 📞 084-6969173
คุณปภัสสร 📞 080-5234470
อาจารย์ศศิวิมล 📞087-1514581

Next Post

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ สวนสุนันทา เปิดรับเข้าอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่น 2

Thu Jun 30 , 2022
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่น 2 อบรมวันที่ 23 กรกฎาคม-2 […]