โลจิสติกส์ สวนสุนันทา เปิดบ้านหารือร่วมมือทางวิชาการกับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Universiti Teknologi MARA (UiTM) ประเทศมาเลเซีย

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ต้อนรับตัวแทนอาจารย์และนักศึกษาจาก Universiti Teknologi MARA (UiTM)
วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มอบหมาย อาจารย์ ดร.พุทธิวัฒน์ ไวยวุฒิธนาภูมิ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมทีมผู้บริหาร และคณาจารย์ ให้การต้อนรับตัวแทนอาจารย์และนักศึกษาจาก Universiti Teknologi MARA (UiTM) นำโดย TS. DR. SITI ZAHARAH ISHAK Deputy Director (Head of Delegation) Industrial Linkages and Commercialization เพื่อหารือแนวทางการทำความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ ณ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Contact Us
📞 : 065-626-6909
Line ID : @595tjwpb
Tiktok : @clsssru
Instragram : cls.ssru.official

Next Post

ศิลปศาสตร์ ม.รังสิต จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

Wed Jul 19 , 2023
            วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยสุดา ม้าไว คณบดีวิทยาลัยศิลปศาสตร์ […]