#โลจิสติกส์สวนสุนันทา มอบประกาศนียบัตรนักศึกษาทุน “ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์” พร้อมเปิดรับ #รอบ 1 #Portfolio ถึง 7 ม.ค. 65

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชน แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดย บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
โดยได้รับเกียรติจาก คุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ผู้บริหารบริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษา และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม อาจารย์ศศิวิมล ว่องวิไล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์สิทธิชัย พินธุมา และอาจารย์ไกรวิทย์ สินธุคำมูล กล่าวแสดงความยินดีกับน้องๆ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ณ ห้องวิมานทิพย์ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์
เปิดรับสมัครรอบที่ 1 ถึง 7 ม.ค.65
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio ขณะนี้ยังมีโอกาสสำหรับผู้ที่สนใจ ถือเป็นโอกาสสุดท้ายแล้ว

หลักสูตรที่เปิดรับ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
รหัสสาขาวิชา 7321  การจัดการโลจิสติกส์  GPAX 4-5 ภาคเรียนขึ้นไป ≥ 2.00
รหัสสาขาวิชา 7339 การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (ธุรกิจพาณิชยนาวี)  GPAX 4-5 ภาคเรียนขึ้นไป ≥ 2.00
รหัสสาขาวิชา  7342 การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (การจัดการการขนส่ง) GPAX 4-5 ภาคเรียนขึ้นไป ≥ 2.00
รหัสสาขาวิชา 7343 การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (การจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ)GPAX 4-5 ภาคเรียนขึ้นไป ≥ 2.00
รหัสสาขาวิชา  7351 การจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์ GPAX 4-5 ภาคเรียนขึ้นไป ≥ 2.00
รหัสสาขาวิชา  7360 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) GPAX 4-5 ภาคเรียนขึ้นไป  ≥ 2.00

หลักฐานและคุณสมบัติในการสมัคร

1. แฟ้มสะสมผลงาน
2. มีค่าเฉลี่ย GPAX มากกว่าหรือเท่ากับ 2.00
3. จดหมายแนะนำตัว Statement of Purpose (ภาษาไทยหรืออังกฤษก็ได้ตามความสามารถ)
4. ใบประกาศเกียรติบัตร กิจกรรมที่เกี่ยวกับสาขาวิชาที่สมัครเรียน
5. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถ้ามีมาจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
6. สอบสัมภาษณ์Online

**ผู้สมัครสามารถส่ง Portfolio รูปแบบไฟล์ได้ที่ E-mail :pr.cls@ssru.ac.th**

กำหนดการสมัคร

สมัครได้วันนี้ – 7 มกราคม 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>> https://cls.ssru.ac.th/

ช่องทางการติดต่อ
FB : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Ig : cls.ssru
Tiktok : @cls.ssru
โทร : 063-878-8208
https://admission.ssru.ac.th/

Next Post

33 ปี ที่รอคอย เทพศิรินทร์ ชนะ อัสสัมธนฯ คว้าแชมป์บอล 18 ปี ก

Tue Dec 28 , 2021
33 ปี ที่รอคอย เทพศิรินทร์ ชนะ อัสสัมธนฯ คว้าแชมป์บอล 18 ปี ก […]