ขาดแคลนมาก! เรียนการจัดการการขนส่ง โลจิสติกส์ สวนสุนันทา ตลาดแรงงานต้องการสูง รับรอบที่ 1 Portfolio เริ่ม 1 ต.ค.นี้

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา College of Logistics and Supply Chain เตรียมเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio 

หลักสูตรปริญญาตรี

แขนงวิชาการจัดการการขนส่ง

คุณสมบัติ
เป็นผู้สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. หรือ ปวส. ที่รองรับโดยกระทรวงศึกษาธิการ

จุดเด่นของหลักสูตร
-มุ่งเน้นการจัดการ การขนส่งทางถนน การวางแผนการขนส่ง การบริหารยานพาหนะ การบริหารผู้รับเหมา การจัดการความปลอดภัย
– เน้นนําเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในการเรียนการสอน
-นักศึกษาที่จบไปสามารถทํางานได้จริง โดยการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติเป็นหลัก
-เรียนรู้การใช้โปรแกรมต่าง ๆ เช่น Flexsim, โปรแกรมวางแผนการขนส่ง เป็นต้น
-มีความต้องการด้านตลาดแรงงานสูงมาก

อาชีพ
เจ้าหน้าที่วางแผนการขนส่ง
เจ้าหน้าที่ควบคุมคลังสินค้าสําเร็จรูป
เจ้าหน้าที่ควบคุมห้องปฏิบัติการขนส่ง
เจ้าหน้าที่ควบคุมผู้รับเหมา
เจ้าหน้าที่ประเมินโครงการ/ ความปลอดภัยทางถนน
เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ
เจ้าหน้าที่วางแผนซ่อมบํารุง

การรับสมัคร

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 6 มกราคม 2565

สาขาอื่น ๆ ที่เปิดรับสมัคร

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ
– แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี
– แขนงวิชาการจัดการการขนส่ง
– แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>> https://cls.ssru.ac.th/

ช่องทางการติดต่อ
FB : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Ig : cls.ssru
Tiktok : @cls.ssru
โทร : 063-878-8208
www.ssru.ac.th

…………….

นอกจากหลักสูตรปกติแล้ว ยังมีหลักสูตรยอดฮิต “การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล)”

ที่กำลังเปิดรับสมัครรุ่น 2 เทอม 2/64 แล้ววันนี้

หลักสูตรปริญญาตรี ออนไลน์
สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล)
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา B.B.A. Online
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

✅เหมาะสำหรับคนทำงาน
✅เรียนจบได้จากที่บ้าน
✅สะดวกลดการเดินทาง
✅ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่
✅ เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา เพียงเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต
✅เทียบโอนหน่วยกิตได้
✅ จบ ปวส. หรือเทียบเท่า สามารถจบได้ภายใน 2 ปี
#Logisticsonline #CLS #SSRU #จบโลจิสติกส์ไม่ตกงาน

รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเรียน
https://cls.ssru.ac.th/page/coursedistance

ข้อมูลเพิ่มเติม https://lin.ee/KSyMQSy

#ssru #จบโลจิสติกส์ไม่ตกงาน #logistics

 

Next Post

มทร.ธัญบุรี นำนวัตกรรมพัฒนาชุมชนต้นแบบ มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

Wed Sep 22 , 2021
ชุมชนต้นแบบในการจัดการทรัพยากรทางสังคมและเศรษฐกิจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ จังหวัดปทุมธานี รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี กล่าวว่า  “มทร.ธัญบุรี” มุ่งสร้างงานวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม สอดคล้องกับอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศรวมถึงส่งเสริมการพัฒนาการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และส่งเสริมผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ […]