เรียนโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) สวนสุนันทา กับ 3 สถาบันชั้นนำ เทียบโอนได้ เรียนแค่วันอาทิตย์วันเดียว

📣📣 สมัครเรียนโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ ITBS LOGISTICS
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 📣📣
….เรียนวันอาทิตย์วันเดียว….. สำเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี ครึ่ง💯%
👉 เรียนกับเรา…ได้อะไร ???
🔹 ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานด้านโลจิสติกส์
🔹 สร้างเครือข่ายและเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานร่วมกับระหว่างผู้เรียน
🔹 เพิ่มโอกาสความก้าวหน้าทางอาชีพ
🔹 สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้
🔹 Upskill Reskill
📌 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มี.ค. 67
คลิกเลย >> https://forms.gle/4DmE9ZiokonyoiNHA
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
📞 Tel : 061-6246566 (ดร.อนัญญา บรรยงพิศุทธิ์)
📞 Tel : 095-629-5459 (คุณพรพิมล ITBS)
📣📣 สมัครเรียนโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 📣📣
….เรียนวันอาทิตย์วันเดียว….. สำเร็จการศึกษาภายใน 2 ปี 💯%
👉 เรียนกับเรา…ได้อะไร ???
🔹 ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานด้านโลจิสติกส์
🔹 สร้างเครือข่ายและเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานร่วมกับระหว่างผู้เรียน
🔹 เพิ่มโอกาสความก้าวหน้าทางอาชีพ
🔹 สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้
🔹 Upskill Reskill
📌 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มี.ค. 67
คลิกเลย >> https://forms.gle/cT12ky5kHVq8MZmTA
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
📞 Tel : 061-6246566 (ดร.อนัญญา บรรยงพิศุทธิ์)
📣📣 สมัครเรียนโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเชีย
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 📣📣
….เรียนวันอาทิตย์วันเดียว….. สำเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี ครึ่ง 💯%
👉 เรียนกับเรา…ได้อะไร ???
🔹 ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานด้านโลจิสติกส์
🔹 สร้างเครือข่ายและเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานร่วมกับระหว่างผู้เรียน
🔹 เพิ่มโอกาสความก้าวหน้าทางอาชีพ
🔹 สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้
🔹 Upskill Reskill
📌 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มี.ค. 67
คลิกเลย >> https://forms.gle/aL97SbeaucmqRicH6
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
📞 Tel : 061-6246566 (ดร.อนัญญา บรรยงพิศุทธิ์)
📞 Tel : 092-274-2177, 081-645-8867 ฝ่ายแนะแนววิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเชีย

Next Post

ไทย-สเปน ประกาศความร่วมมือด้านนวัตกรรมครั้งแรก นำร่องพัฒนาสายพันธุ์ข้าวคุณภาพสูงจาก 2 ประเทศ โดยนักปรับปรุงพันธุ์ข้าวไรซ์เบอรี่คนแรกของไทย

Wed Nov 29 , 2023
  นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ นายเฟลิเป เด […]