โลจิสติกส์ สวนสุนันทา สานต่อโครงการ ” 1 อาจารย์ 1 โรงเรียน ” ให้ทุนรุ่นน้องเรียนต่อกับอาจารย์รุ่นพี่

โลจิสติกส์ สวนสุนันทา ส่งต่อความสำเร็จให้รุ่นน้องในโรงเรียนมัธยม สานต่อโครงการ ” 1 อาจารย์ 1 โรงเรียน ” ให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีมีโอกาสเข้าเรียนต่อในสาขาที่ตอบโจทย์ความต้องการทั้งในปัจจุบันและอนาคต ปีการศึกษา 2565 ตั้งเป้ามอบโรงเรียนละ 5 ทุน ใน 57 โรงเรียน เริ่มรับสมัคร 1 ต.ค.นี้เป็นต้นไป

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สานต่อโครงการ ” 1 อาจารย์ 1 โรงเรียน ” ซึ่งเป็นการมอบโควตา ให้กับนักเรียนที่อยู่ในโครงการ ได้เดินตามความสำเร็จของรุ่นพี่ เพื่อก้าวสู่อนาคตที่สดใสต่อไป โดย อาจารย์ ดร.พงษ์เทพ ภูเดช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เปิดเผยว่า โครงการนี้ท่านคณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ มีนโยบายให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพราะจากการดำเนินการที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากโรงเรียนและนักเรียนที่สนใจเป็นอย่างดี ซึ่งโครงการนี้จะเป็นการเชื่อมโยงระหว่างอาจารย์ผู้สอนของวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ  กับโรงเรียนที่จบมา และ รุ่นน้องม.ปลาย ที่ต้องการจะเดินตามความสำเร็จของรุ่นพี่ ถือเป็นการมอบโอกาสดี ๆ ทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่กำลังต้องการสถาบันดี ๆ มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ เรียนจบแล้วมีงานทำ

“ เราจะประชาสัมพันธ์โดยตรงกับกลุ่มเป้าหมายคือโรงเรียนของนักเรียนรุ่นน้อง ซึ่งโครงการจะเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป จนถึง 31 มกราคม 2565  โดยปีการศึกษา 2565 นี้ วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ จะมีอาจารย์ 57 ท่าน จาก 7 สาขาวิชา ออกไปส่งต่อความสำเร็จให้กับรุ่นน้อง ในสาขาต่าง ๆ  จำนวนโรงเรียนละ 5 ทุน ถ้าน้อง ๆ นักเรียนคนใดต้องการได้รับโอกาสนี้ก็เตรียมพร้อมได้เลย หากเรียนสายวิทย์ – คณิต แค่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.70 ขึ้นไป ส่วน สายศิลป์ ภาษา ศิลป์ คำนวณ เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป ก็จะได้รับการคัดเลือกเข้ารับทุนศึกษาต่อในวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯทันที  โดยจะได้เข้าเรียนตามสาขาที่อาจารย์รุ่นพี่ท่านนั้น ๆ เป็นผู้สอน  ถือเป็นการตอบแทนโรงเรียน ร่วมวางรากฐานที่มั่นคงให้กับรุ่นน้องโรงเรียนมัธยม ที่อาจารย์ของวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ จบการศึกษามาอีกทางหนึ่งด้วย” อาจารย์ ดร.พงษ์เทพ กล่าวในที่สุด

เตรียมเปิดรับ 7 สาขาแห่งอนาคต

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เตรียมเปิดรับสมัครนักศึกษา รอบ Portfolio ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 6 มกราคม 2565…….

สาขาที่เปิดรับสมัคร

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ

– แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี

– แขนงวิชาการจัดการการขนส่ง

– แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>> https://cls.ssru.ac.th/

 

 

Next Post

นศ.กัมพูชา ทุนพระราชทานฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิส์ (ออนไลน์)

Fri Sep 17 , 2021
นศ.กัมพูชา ทุนพระราชทานฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิส์ (ออนไลน์)       […]