เตรียมรับ Dek’65 “การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ” โลจิสติกส์ สวนสุนันทา เรียนจริงฝึกจริง ทำงานได้ทันที

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา College of Logistics and Supply Chain เตรียมเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio 

หลักสูตรปริญญาตรี
แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ

คุณสมบัติ
-เป็นผู้สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
-จบปวช. หรือ ปวส. ที่รองรับโดยกระทรวงศึกษาธิการ

จุดเด่นของหลักสูตร
-เน้นการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์และคิดสร้างสรรค์
-เน้นการเรียนการสอนผ่านโปรแกรมสําเร็จรูปและเทคโนโลยีที่ใช้ในการทํางานจริง
-มีการอบรมทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้ในการทํางานเพิ่มเติม
-อาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์โดยตรงทั้งในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางอากาศ
-นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานจริงได้ทันทีที่จบการศึกษา โดยมีสถานที่ฝึกงานรองรับ
-มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะและศักยภาพ ที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ในธุรกิจการขนส่งทางอากาศ

อาชีพหลังเรียนจบ
-Logistics and Supply Chain officer เจ้าหน้าที่ Logistics และ Supply Chain
-Ground Handling Agent ตัวแทนการจัดการภาคพื้นดิน
-Certify Cargo Clearance Agent พิธีการขนส่งสินค้า
-IATA Certify Agent ตัวแทนรับรอง IATA
-Customs Office สํานักงานศุลกากร
-Airline Warehouse Agent ตัวแทนคลังสินค้าสายการบิน
-Import/Export Entrepreneur ผู้ประกอบการนําเข้า / ส่งออก

การรับสมัคร

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 6 มกราคม 2565

สาขาอื่น ๆ ที่เปิดรับสมัคร

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ
– แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี
– แขนงวิชาการจัดการการขนส่ง
– แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>> https://cls.ssru.ac.th/

ช่องทางการติดต่อ
FB : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Ig : cls.ssru
Tiktok : @cls.ssru
โทร : 063-878-8208
www.ssru.ac.th

…………….

นอกจากหลักสูตรปกติแล้ว ยังมีหลักสูตรยอดฮิต “การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล)”

สวนสุนันทา  ที่กำลังเปิดรับสมัครรุ่น 2 เทอม 2/64 แล้ววันนี้

หลักสูตรปริญญาตรี ออนไลน์
สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล)
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา B.B.A. Online
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

✅เหมาะสำหรับคนทำงาน
✅เรียนจบได้จากที่บ้าน
✅สะดวกลดการเดินทาง
✅ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่
✅ เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา เพียงเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต
✅เทียบโอนหน่วยกิตได้
✅ จบ ปวส. หรือเทียบเท่า สามารถจบได้ภายใน 2 ปี
#Logisticsonline #CLS #SSRU #จบโลจิสติกส์ไม่ตกงาน

รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเรียน
https://cls.ssru.ac.th/page/coursedistance

ข้อมูลเพิ่มเติม https://lin.ee/KSyMQSy

#ssru #จบโลจิสติกส์ไม่ตกงาน #logistics

 

Next Post

9 ราชมงคลเปิดให้เรียนออนไลน์ฟรี 24 รายวิชา สะสมหน่วยกิตเรียนข้าม มทร.ได้

Mon Sep 13 , 2021
ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่งได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรรายวิชาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด โดยเผยแพร่ผ่านระบบ […]