คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ สวนสุนันทา รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน

วันที่ 15 มีนาคม 2566 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าร่วมพิธีรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่เครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน (จำนวน 27 แห่ง) ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาฝึมือแรงงาน โดย วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นสถาบันการศึกษาแห่งเดียวใน 27 แห่ง ที่ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ โดยเกิดจากการดำเนินงานร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในการพัฒนาการศึกษาของแรงงานด้านโลจิสติกส์ ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านปลัดกระทรวงแรงงาน คุณบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ เป็นผู้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
.

Next Post

เปิดสถิตินักศึกษา 10 ประเทศ ที่นิยมเรียนต่ออุดมศึกษาไทย 5 ปีล่าสุด เด็กจีนครองแชมป์ "เมียนมาร์" ควง "กัมพูชา" ตามมาห่าง ๆ

Fri Mar 17 , 2023
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เปิดข้อมูลจำนวนนักศึกษารวมล่าสุดเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 โดยเป็นจำนวนนักศึกษารวม ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561-2565 ภาคเรียนที่ […]