จุฬาฯ ครองอันดับ 1 มหาวิทยาลัยไทย จากสถาบันหลักของโลก 2 แห่ง Times Higher Education 2024 และ QS World University Rankings 2024

จุฬาฯ ครองอันดับ 1 มหาวิทยาลัยไทย จากสถาบันหลักของโลก 2 แห่ง Times Higher Education 2024 และ QS World University Rankings 2024

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก ประจำปี 2024 โดย Times Higher Education World University Rankings (THE WUR) 2024 ซึ่งมีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมการจัดอันดับทั้งสิ้น      2,673 แห่ง อันดับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใน THE WUR 2024 เมื่อพิจารณาจากคะแนนรวม เป็นอันดับที่ 1 ของไทย และอยู่ในอันดับที่ 601 – 800 ของโลก

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยครั้งนี้ใช้เกณฑ์การจัดอันดับจาก 5 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย Teaching (the learning environment) 29.5%  Research environment 29% Research quality 30% International outlook 7.5% Industry 4%   

ทั้งนี้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา QS World University Rankings 2024 จัดโดย QS Quacquarelli Symonds สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติอีกแห่งหนึ่งได้จัดอันดับสถาบันอุดมศึกษา 2,963 แห่งจากทั่วโลก โดยจุฬาฯ ครองอันดับ 1 มหาวิทยาลัยไทยเป็นปีที่ 15 ติดต่อกัน (ตั้งแต่ปี 2009) และติดอันดับ 211 ของโลก

ข้อมูลอ้างอิง

https://www.timeshighereducation.com/sites/default/files/the_2024_world_university_rankings_methodology.pdf

https://www.topuniversities.com/university-rankings

 

Next Post

“ชุดการเรียนรู้โดรนเพื่อการศึกษา” สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ คว้ารางวัลเวทีนานาชาติ จากงาน Indonesia Inventors Day 2023 อินโดนีเซีย

Sun Oct 1 , 2023
  ผลงาน “ชุดการเรียนรู้โดรนเพื่อการศึกษา” จากสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ นำโดย นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยทีมงาน นายกันยฤทธิ์ […]