โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ปีการศึกษา 2565 มีรายละเอียดดังนี้

              คุณสมบัติของผู้สมัคร

–   เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 – 30 พฤศจิกายน 2559 และมีสัญชาติไทย

กำหนดการรับสมัคร

– ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ https://registercude.atc.chula.ac.th

–   วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 ผู้ปกครองสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครด้วยตนเองจากเว็บไซต์  https://registercude.atc.chula.ac.th  ชื่อเมนู “พิมพ์บัตร เพื่อนำมาใช้แสดงตนในวันคัดเลือก

วิธีการคัดเลือก

–     การคัดเลือกประเมินความพร้อมรอบที่ 1 วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 07.00 – 16.30 น. และคัดเลือกรอบที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 07.00 – 16.30 น.  ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม

ประกาศผลการคัดเลือก

ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 1 วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น.และประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 2 วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. ทาง www.satite.chula.ac.th  หรือ https://registercude.atc.chula.ac.th

กำหนดวันมอบตัว

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 09.00 – 11.30 น. ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

กำหนดการทดสอบพื้นฐานความรู้

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 07.30 – 12.00 น.ทดสอบพื้นฐานความรู้และปฐมนิเทศผู้ปกครอง ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดประกาศการรับสมัครได้ที่https://bit.ly/32bcpeMหรือสแกนคิวอาร์โค้ดได้ที่ด้านล่างโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://satite.chula.ac.th/ประกาศรับสมัคร-ป1-2565/

Next Post

สถาบันภาษา จุฬาฯ จัดอบรมภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์ เฉพาะวันเสาร์ ผ่านโปรแกรม ZOOM 5 หลักสูตร

Thu Jan 20 , 2022
สถาบันภาษา จุฬาฯ จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรต่างๆ ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่  5 มีนาคม  – 14 พฤษภาคม 2565  เฉพาะวันเสาร์ ผ่านโปรแกรม ZOOM  รวมทั้งสิ้น 5 หลักสูตรดังนี้ Effective Communication (Beginner – Pre-intermediate Level อบรมเวลา 13.00 […]