จุฬาฯ จับมือ University of Sheffield เดินหน้าศูนย์วิจัยการผลิตวัคซีนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมมือกับ University of Sheffield ประเทศอังกฤษ เดินหน้าศูนย์วิจัยการผลิตวัคซีนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 7.6 ล้านปอนด์ หรือราว 336 ล้านบาทในการเปิดศูนย์วิจัยการผลิตวัคซีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จาก The Department of Health and Social Care and the Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC) as part of the UK Vaccine Network (UKVN) ความร่วมมือดังกล่าวเป็นหนึ่งในการต่อยอดความสัมพันธ์ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ University of Sheffield ซึ่งได้ทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนางานวิจัย รวมถึงด้านการเรียนรู้และการเรียนการสอนร่วมกันตั้งแต่ต้นปี 2566 ที่ผ่านมา

ศูนย์วิจัยการผลิตวัคซีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดำเนินการภายใต้การดูแลของ Prof.Tuck Seng Wong จากมหาวิทยาลัยเชฟฟีลด์ และ ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม จากศูนย์วิจัยวัคซีน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะผู้อำนวยการและผู้อำนวยการร่วม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาวัคซีนคุณภาพสูง ที่เข้าถึงได้ง่ายและตอบสนองการรักษาโรคที่แพร่ระบาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างทันท่วงที อาทิ โรคไข้เลือดออก โรคมือเท้าปาก โรคพิษสุนัขบ้า โรคตับอักเสบ และวัณโรค ผ่านการพัฒนาการผลิตวัคซีนใน 3 รูปแบบ ได้แก่ วัคซีนที่ผลิตจากโปรตีนส่วนหนึ่งของเชื้อ (Protein Subunit Vaccine) วัคซีนชนิดสารพันธุกรรม หรือวัคซีนชนิดเอ็มอาร์เอ็นเอ (Messenger RNA (mRNA) Vaccine) และวัคซีนที่ใช้ไวรัสเป็นพาหะ (Viral Vector Vaccine)

นอกจากนี้ยังมีการทำงานเป็นเครือข่ายร่วมกับมหาวิทยาลัยในราชอาณาจักร 4 แห่ง ได้แก่ University of Sheffield, University of Cambridge, University of York, University of Kent  และองค์กรใน 5 ประเทศ (ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และอินโดนีเซีย) ได้แก่

  • KinGen Biotech (Vaccine manufacturer, Thailand)
  • Baiya Phytopharm (Vaccine manufacturer, Thailand)
  • Pharmaniaga (Vaccine manufacturer, Malaysia)
  • Solution Biologics (Vaccine manufacturer, Malaysia)
  • Duopharma Biotech (Vaccine manufacturer, Malaysia)
  • Malaysia Genome and Vaccine Institute (National research institute, Malaysia)
  • Research Institute for Tropical Medicine (Governmental agency, the Philippines)
  • University of the Philippines Manila (University, the Philippines)
  • Pasteur Institute – Ho Chi Minh City (National research institute, Vietnam)
  • Bandung Institute of Technology (University, Indonesia)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับจาก QS World University Rankings เป็นมหาวิทยาลัย   ชั้นนำอันดับต้นของประเทศ โดยมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อสร้างเสริมสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Innovations for Society)

มหาวิทยาลัยเชฟฟีลด์ (University of Sheffield) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านการวิจัยการผลิตวัคซีน ซึ่งมีรางวัลการันตีจากหลายสถาบัน นอกจากนี้ยังได้รับเงินสนับสนุนจากโครงการ Wellcome Leap R3   ในการก่อตั้งศูนย์วิจัยการผลิตวัคซีน mRNA ขึ้นที่มหาวิทยาลัยเชฟฟีลด์ เพื่อพัฒนากระบวนการการผลิตวัคซีนให้ก่อเกิดวัคซีนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก https://www.sheffield.ac.uk/cbe/news/sheffield-lead-ps76-million-uk-south-east-asia-vaccine-manufacturing-research-hub

 

 

Next Post

อบรมหลักสูตรการผสานศาสตร์ของสมุนไพรเพื่อสร้างสรรค์เครื่องสำอางจากธรรมชาติ

Fri Nov 17 , 2023
อบรมหลักสูตรการผสานศาสตร์ของสมุนไพรเพื่อสร้างสรรค์เครื่องสำอางจากธรรมชาติ  กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่ต้องการเพิ่มมูลค่าสมุนไพรไทยและรักษามาตรฐานการผลิตหรือแปรรูป เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การผสานศาสตร์ของสมุนไพรเพื่อสร้างสรรค์เครื่องสำอางจากธรรมชาติ’’ ระหว่างวันที่ […]