“วิทยา คุณปลื้ม” นายก อบจ.ชลบุรี เปิดงานอบรมอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา (อสทก.) จ.ชลบุรี รุ่นที่ 2 ระหว่าง 6-8 กุมภาพันธ์ 2567

 

เมื่อวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรม Garden Sea View อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา (อสทก.) จังหวัดชลบุรี (รุ่นที่ 2) ประจำปี 2567 และมอบเกียรติบัตร (ดีเด่น) อาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา (อสทก.) ชลบุรี รุ่นที่ 1 ประจำปี 2566 พร้อมด้วย นายสันติ ป่าหวาย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา, นางอำไพ ศักดานุกูลจิต สไลวินสกี้ ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดชลบุรี, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี, หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี, ผู้แทนหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬา และผู้เข้ารับการอบรมอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา (อสทก.) จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมี นายอภิชาติ จันทร์หอม ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้กล่าวรายงาน และ ดร.จีราธิวัฒน์ มะโนวรรณ หัวหน้าทีมคณะวิทยากร

ซึ่งโครงการอบรมอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา (อสทก.) จังหวัดชลบุรี (รุ่นที่ 2) จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรม Garden Sea View อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยฝ่ายการท่องเที่ยวกองการท่องเที่ยวและกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพประชาชนที่มีจิตอาสาในการช่วยเหลือและสนับสนุนภารกิจ ด้านการท่องเที่ยวและกีฬาของจังหวัดชลบุรี ทั้งนี้เพื่อให้อาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา (อสทก.) ทราบถึงบทบาท และหน้าที่ รวมถึงแนวทาง ทิศทาง และเป้าหมายในการดําเนินงานด้านต่างๆ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครให้สามารถช่วยเหลือและสนับสนุนภารกิจด้านการท่องเที่ยวและกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นแนวทางหนึ่งของการเตรียมความพร้อมในการเปิดรับ และสร้างความเชื่อมั่น ให้กับนักท่องเที่ยว และผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติ สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวและกีฬาของจังหวัดชลบุรี ในฐานะเมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) และเมืองแห่งกีฬา (Sport City) อีกด้วย ในการอบรมครั้งนี้ มีประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจเป็นอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา (อสทก.) จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมจำนวน 120 คน

 

 

#https://gooduniversity.net/

Next Post

สำรวจหลักสูตรนานาชาติจากประเทศอังกฤษ ที่งาน Open House โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่ 12 และ 21 มีนาคม 2567 นี้

Thu Feb 8 , 2024
  โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์เขาใหญ่ ขอเชิญผู้ปกครองและเด็ก ๆ ร่วมงาน Open House ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 12 และ 21 มีนาคม 2567 งานนี้   ถือเป็นโอกาสพิเศษที่จะได้ทำความรู้จักกับหลักสูตรนานาชาติจากประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาให้พัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมในทุกช่วงวัย ปลูกฝังการเป็นผู้ที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong […]