แขนงฟิล์ม วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา เข้าร่วมโครงการ “สหฯภาพ เด็กหนัง” เพื่อเปิดประสบการณ์กับการเรียนการสอนนอกห้องเรียน

แขนงฟิล์ม วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา เข้าร่วมโครงการ “สหฯภาพ เด็กหนัง” เพื่อเปิดประสบการณ์กับการเรียนการสอนนอกห้องเรียน เสริมทักษะความรู้ และจุดประกายมุมมองใหม่ๆ
สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล”จัดรอบพิเศษ “เทอมสอง สยองขวัญ” กับกิจกรรม “สหฯภาพ เด็กหนัง” ที่เชิญชวนนักศึกษาด้านภาพยนตร์และสื่อสารมวลชนฯ จาก 8 สถาบันอย่าง “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, มหาวิทยาลัยสยาม, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา” ร่วมชมภาพยนตร์สยองขวัญแห่งปีที่กำลังสร้างกระแสและเสียงฮือฮากับการปลุก “ตำนานผีมหา’ลัย” บทใหม่ได้โดนใจผู้ชมทุกวัยอยู่ในขณะนี้ พร้อมร่วมพูดคุยกับ “3 ผู้กำกับรุ่นใหม่” พลอย-ภัทรภร วีระศักดิ์วงศ์” (เชียร์ปีสุดท้าย), “ก๋วยเตี๋ยว-จตุพงศ์ รุ่งเรืองเดชาภัทร์” (เดอะซี) และ “ต้น-เอกภณ เศรษฐสุข” (ตึกวิทย์เก่า) พร้อมคู่ทีมเขียนบทอย่าง “บูรณ์-ธนบูรณ์ นันทดุสิต” และ “เบียร์-เอกราช มอญวัฒ” และมีโปรดิวเซอร์”คุณจาตุศม เตชะรัตนประเสริฐ” ผู้อำนวยการสร้างและรองประธานกรรมการฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมงาน ร่วมด้วยตัวแทนจาก 8 สถาบัน ได้แก่ “ผศ.ปวิตร มงคลประสิทธิ์” หัวหน้าสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, “ผศ.ประภัสสร เลิศอนันต์” ประธานสาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย ภาควิชานิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, “ผศ.ดร.ประภาส นวลเนตร” คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, “อาจารย์มนต์ศักดิ์ เกษศิรินทร์เทพ” หัวหน้าภาควิชาวิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, “ผศ.ดร.จิรศักดิ์ ปรีชาวีรกุล” คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, “อาจารย์สุเมธ สุวรรณเนตร” อาจารย์ประจำวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, “กรกช เจียมสง่า” รองผู้แทนนิสิตฝ่ายอุปนายกนอก กรรมการนิสิตคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.
.
.
.
.

Next Post

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ กองคลัง และกองบริการการศึกษา อบรมการใช้งานระบบงานทะเบียนเพื่อบริหารการศึกษา เพื่อรองรับการใช้งาน Digital Transcriptการจัดทำเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล

Sat Mar 26 , 2022
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ กองคลัง และกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อบรมการใช้งานระบบงานทะเบียนเพื่อบริหารการศึกษา เพื่อรองรับการใช้งาน Digital Transcript การจัดทำเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล […]