วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา เปิดรับรอบที่ 2 (Quota) โครงการทุนเพชรสุนันทาและความสามารถทางวิชาการ สมัครได้แล้ววันนี้!

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 (Quota) โดยเปิดรับ 2 ประเภท ดังนี้


1. โครงการทุนเพชรสุนันทา จำนวน 1 ที่นั่ง
– รหัสวิชาเลือก 3334 นิเทศศาสตร์ (ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล) ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม


2. ประเภทความสามารถทางวิชาการ จำนวน 60 ที่นั่ง
_____หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต_____
– รหัสวิชาเลือก 3335 นิเทศศาสตร์ (การสร้างสรรค์เนื้อหาและงานข่าว) ห้องเรียนกรุงเทพ
– รหัสวิชาเลือก 3338 นิเทศศาสตร์ (การสร้างสรรค์เนื้อหาและงานข่าว) ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม
– รหัสวิชาเลือก 3336 นิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเชิงกลยุทธ์) ห้องเรียนกรุงเทพ
– รหัสวิชาเลือก 3339 นิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเชิงกลยุทธ์) ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม
– รหัสวิชาเลือก 3322 นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและสื่อสารการตลาด) ห้องเรียนกรุงเทพ
– รหัสวิชาเลือก 3332 นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและสื่อสารการตลาด) ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม
– รหัสวิชาเลือก 3337 นิเทศศาสตร์ (การผลิตสื่อดิจิทัลและสตรีมมิ่งมีเดีย) ห้องเรียนกรุงเทพ
– รหัสวิชาเลือก 3340 นิเทศศาสตร์ (การผลิตสื่อดิจิทัลและสตรีมมิ่งมีเดีย) ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม
– รหัสวิชาเลือก 3329 นิเทศศาสตร์ (ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล) ห้องเรียนกรุงเทพ
– รหัสวิชาเลือก 3334 นิเทศศาสตร์ (ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล) ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม


______หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต________
-รหัสวิชาเลือก 9303 ศิลปะภาพยนตร์ (การสร้างภาพยนตร์) หลักสูตรนานาชาติ
-รหัสวิชาเลือก 9306 การสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล (การตลาดดิจิทัล) หลักสูตรนานาชาติ

นักศึกษาสนใจสมัครและสามารถดูรายละเอียดและคุณสมบัติเพิ่มเติมที่ https://admission.ssru.ac.th

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 – วันที่ 31 มีนาคม 2565 และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 8 เมษายน 2565

สอบถามเพิ่มเติมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายรับเข้าศึกษา โทร.021601380
—————————————-
ฝ่ายประชาสัมพันธ์วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
https://ssru.ac.th
https://cca.ssru.ac.th

Next Post

คณะแพทยศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2565 ในระบบรับตรง

Mon Feb 7 , 2022
ประกาศมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ระบบรับตรง) ตามที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้ดําเนินการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ประจําปีการศึกษา […]