เรียนด้วยทำงานด้วยได้เลย! นิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา เปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ 2 แขนงวิชาแห่งอนาคต

“เรียนไปด้วย ทำงานไปด้วย” ทำได้แล้ว กับโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ นิเทศศาสตร์ ปี 2565″
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษนิเทศศาสตร์ ปี 2565 (รุ่น 15 )
จำนวน 2 แขนงวิชา ดังนี้
1.แขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด
2.แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
มีรุ่นพี่ประสบความสำเร็จมากกว่า 14 รุ่น
สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
สนใจสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 065-242-7688 (พี่แขก)
—————————————-
ฝ่ายประชาสัมพันธ์วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
Line : @cca.ssru
☎️–สอบถามเพิ่มเติมโทร. 065-242 7588 , 065-242 7688– ☎️
🎬วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Next Post

สวนสุนันทาขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัย/ปริทัศน์/ตีพิมพ์เผยแพร่ลงวารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา

Wed Jan 5 , 2022
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาที่สนใจ ส่งผลงานทางวิชาการ งานวิจัย ผลงานปริทัศน์ที่มีคุณภาพ ความคิดสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อสังคม […]