วิศวกรสังคมสวนสุนันทามอบถุงปันสุขบรรเทาความเดือดร้อนชุมชน วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมมอบถุงปันสุขให้แก่ชุมชน ภายใต้โครงการวิศวกรสังคม ของ พลเอกดาว์พงษ์ […]

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประกาศรับสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (PN) ปีการศึกษา 2565 ระยะเวลาเรียน 1 ปี […]

มทร.ธัญบุรี เชิญชวนบุคลากร นักศึกษา ผู้ปกครองและประชาชน ร่วมช่วยเหลือและบริจาคสิ่งของ-อุปกรณ์การแพทย์ให้กับ รพ.สนามกองบิน2 (ท่าวุ้ง) จ.ลพบุรี ซึ่งสิ่งของที่ขาดและทาง รพ. […]

10 สิงหาคม 2564 : ผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำโดย ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล […]

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า จากการที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้มอบหมายให้มทร.ธัญบุรี […]

วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.30-16.00 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี […]