วันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร […]

สวนสุนันทา จัดกิจกรรมจิตอาสาน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา […]

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio รวม 520 […]

อธิการแม่ ส่งแรงใจ เชียร์ศิษย์เก่ง สร้างชื่อแบดมินตันเวิลด์ทัวร์             […]

วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2564 […]

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 สาขาที่เปิดรับสมัคร รหัส 3469 สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ รหัส […]