สพป.สมุทรสาคร จับมือ ศิลปากร-วช. สร้างครูแกนนำ ป.6 บ้านแพ้ว เตรียมเด็กสู่สังคมมัธยมฯ          เมื่อวันที่ 21 […]

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนระลอกใหม่ ทำให้มีความกังวลในเรื่องความพร้อมของจำนวนเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วย […]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลักดันให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับสิทธิ์การเข้าใชงาน โปรแกรม Canva สำหรับนักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา […]

  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาที่สนใจ ส่งผลงานทางวิชาการ งานวิจัย ผลงานปริทัศน์ที่มีคุณภาพ ความคิดสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อสังคม […]

รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์ ภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางการออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาปรัชญา ประจำปี 2565 […]