ศูนย์ซีโออี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธัญบุรี ผลิตสื่อในการดำเนินงานให้ บริษัท ส.กนกการจัดการสิ่งแวดล้อม จำกัด เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน และสื่อสารแสดงความเข้าใจกับชุมชน […]

ศึกษาศาสตร์ ศิลปากร จัดพิธีมหาเทวาภิเษก มังคลาภิเษกเทวรูปพระพิฆเนศวร            คณะศึกษาศาสตร์ […]

จุฬาฯ ชู CU iHub ผลิตบัณฑิตคุณภาพ สตาร์ทอัพพันธุ์ใหม่ ร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 ประเทศเทคโนโลยีอุตสาหกรรมใหม่ด้วยนวัตกรรม สำเร็จแล้วด้วยสินค้านวัตกรรมมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท ปัจจุบัน […]

ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ด้านการเบิกจ่าย (ระดับดี) ประจำปีงบประมาณ 2563  วันนี้ (7 กุมภาพันธ์ 2565) […]

เมื่อวันที่ 7 ก.พ. รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า […]

พื้นที่จังหวัดอุดรธานีมีความเป็นอัตลักษณ์ทั้งวัฒนธรรมประเพณี รวมถึงด้านภูมิศาสตร์ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวทั้งคำชะโนดและทะเลบัวแดงที่มีชื่อเสียงไปทั่วประเทศโดยจำเป็นต้องอาศัยประชาชนในพื้นถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการดู แลพื้นที่พร้อมยกระดับในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสามารถสร้างรายได้ด้วยตนเองทำให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด อาจารย์ประจำแขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา […]

อาจารย์สัตวแพทย์ จุฬาฯ “นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ปี 2565” เผยรหัสพันธุกรรม เชื้อดื้อยา ในสัตว์ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ สัตว์และสิ่งแวดล้อม แนะวิธีแก้ปัญหาอย่างครอบคลุมภายใต้แนวคิด […]