โรงเรียนนานาชาติ ไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ มีความภูมิใจในความสำเร็จทางด้านวิชาการของนักเรียนและครูเป็นอย่างมาก สำหรับการประกาศผลสอบ A level นักเรียนของเราได้ผลสอบ A* 47% และ A-A* 80% […]

            มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดบ้านต้อนรับน้องๆ มัธยศึกษาตอนปลาย สายวิทย์ ศิลป์ ภาษา รวมถึงอาชีวศึกษาร่วมกิจกรรมงาน Open House […]

              รศ.มานัส มงคลสุข คณบดีคณะรังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรังสิต พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษา ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษารังสีเทคนิค Komazawa University กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น […]

  สถาบันการทูตและการต่างประเทศ (IDIS) มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีปฐมนิเทศผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ เพื่อชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ของสถาบัน การวางแผนการเรียน แนวทางการในการเรียน ความเป็นไปได้ในการสำเร็จศึกษา […]

  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ในโครงการแลกเปลี่ยนที่มีชื่อว่าโครงการ 3+1 ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต และ University of […]

    นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ นำคณะเดินทางจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษร เพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน โดยโปรแกรมนี้สร้างสรรค์คุณภาพเยาวชนไทยและคนไทยทุก ๆ ท่านที่สนใจ […]

  Small Steps Everyday “การที่เราพยายามทีละนิดไปเรื่อยๆ เราอาจจะไม่เหนื่อยมาก แล้วก็จะสำเร็จในอนาคตเอง” คือแนวคิดการใช้ชีวิตของ “ซิลมี่ย์” นางสาวปานลันดา […]

  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่นิยมในกลุ่มนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจากเจ้าของภาษาโดยตรง เก็บเกี่ยวประสบการณ์ และพัฒนาทักษะต่างๆ ของตัวเราได้อย่างรวดเร็วในหลายๆ ด้าน เช่นเดียวกับ Miss […]