ความรู้สึกเล็กๆ จาก ”พี่หมอ” หนึ่งในผู้เรียนหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน(ระบบการศึกษาทางไกล) ฝากถึงทุกคนที่กำลังตัดสินใจเรียนหลักสูตรนี้ ” หลักสูตรนี้ตอบโจทย์และเพิ่มโอกาสให้ผม ในฐานะคนที่มีภาระงาน ภาระครอบครัว สามารถที่จะมาเติมเต็มในเรื่องของการเรียนได้ […]

  นายเนรมิต ไก่แก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ […]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) กำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี […]

มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดสัมมนา ทิศทางการท่องเที่ยวและกีฬา ยุค “โลกพลิกผัน” ดำเนินงานโดยนักศึกษาปริญญาเอกสาขาวิชาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา นำวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้และประการณ์ได้อย่างน่าสนใจและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาคับคั่งผ่านรูปแบบออนไลน์ทั้งในประเทศไทยและนักศึกษาจากประเทศจีน ในระบบ […]

วันที่ 9 มีนาคม 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี […]

รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการและโฆษกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า […]

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปยังหอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอคลองหลวง […]