ม.รังสิต เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 7 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2565 (หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล) […]

  ม.หอการค้าไทย พา 3 สาวจากเวที “นางสาวไทย 63” เผยมุมมองความงามใหม่ ในคอนเซ็ปต์ “Beauty […]

กองกิจการ นศ. ศิลปากร จับมือ เวชกรรมชุมชนอบอุ่น เภสัชศาลา จัดฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ่       […]

  โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ได้เรียนเชิญท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล เป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ  “ผู้หญิงยุคใหม่ […]

เกษตรกำแพงแสน เกี่ยวข้าววันพ่อ ในโครงการ “ปลูกข้าววันแม่…เก็บเกี่ยววันพ่อ” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดงานเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร […]