Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) ทะยานขึ้นสู่ระดับใหม่ในการจัดอันดับโดยควัคควาเรลลี ซีมอนด์ส (Quacquarelli Symonds หรือ QS) และไทม์ส ไฮเออร์ เอดูเคชัน […]

นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดการแข่งขันแรลลี่ “ออกจากวัง ไปตั้งแคมป์ From […]

            วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยสุดา ม้าไว คณบดีวิทยาลัยศิลปศาสตร์ […]

              วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดการประชุมสมาชิกองค์กร AUF ในประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก Prof. Laurent Sermet ผู้อำนวยการองค์กร AUF ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก พร้อมด้วย Mme Marieke Charlet หัวหน้าองค์กร AUF ประจำประเทศลาว […]

            ฝ่ายญี่ปุ่นสัมพันธ์ ร่วมกับ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ให้การต้อนรับ Mr. Kurabayashi Yoshihito, […]

ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) แสดงความยินดี และให้กำลังใจแก่ผู้จัดการทีม โค้ช ผู้ช่วยโค้ช และทัพนักกีฬาฟุตบอลทีมมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจากการครองถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลรายการ […]

            คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ มอบประกาศนียบัตรผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรกายภาพบำบัดเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลาง Program of Physical […]