นางสาวจิราภรณ์ ภูอุดม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองสองห้อง (สายชนูปถัมภ์)  เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 […]

  Dek-D และ ETDA เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ ‘ETDA Digital Citizen Trainer’ เพิ่มทักษะรับมือภัยโซเชียลมีเดียด้วย […]

  อธิการบดี มจพ. แถลงข่าวข้อเท็จจริงจากการถูกพาดพิงงานวิจัยในสื่อสังคมออนไลน์   ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน จบการศึกษาจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก ในสาขาวิศวกรรมวัสดุศาสตร์ […]