รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อัดฉีดนักเตะ ม.กรุงเทพธนบุรี พร้อมลุยยูนิเวอร์ซิตี้ลีก เชียงใหม่         […]

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัย สนทนาออนไลน์เพื่อชื่นชมและให้กำลังใจการเตรียมการของคณาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ในการจัดดอกไม้เวทีที่ประทับ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 35 […]

ม.ศิลปากร ยกระดับตลาดนัดอินดี้ สู่ตลาดนัดสวัสดิการนักศึกษา อธิการ ลงตรวจงาน สั่งการตลาดนี้เพื่อชาวศิลปากร         […]

  รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับมอบหนังสือรวบรวมผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ฯลฯ […]

  คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา ลงพื้นที่ ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน ทุนการศึกษา และหน้ากากอนามัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 […]