กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จับมือ มกธ.ร่วมลงนาม MOU – เปิด “ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน”       […]

กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมเปิดด่านฝึกวิทยากรอาสาท่องเที่ยวรับนักท่องเที่ยว              เมื่อวันที่ 18พ.ค.65 ที่โรงแรมทีค […]

สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศ […]

นายกฯ จิตรกร นำองค์ความรู้ ลงสู่ชุมชน เสริมเทคโนฯ การเรียนทางไกล สู่บ้านขนุนคลี่ จ.กาญจนบุรี     […]