ดร.ช้าง ศรีสะเกษ ร่วมงานบุญใหญ่ เททองหล่อพระพุทธไสยาสน์ส่วนพระอุระ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.59 […]

กระทรวงท่องเที่ยวฯ จับมือ ม.ศิลปากร หนุนอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา 80,000 คน ทั่วประเทศ รับมือเปิดประเทศ     […]

  มทร.ธัญบุรี รับมอบฉลากแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2563 ระดับดีเด่น ประเภทอาคารชุมนุมคน ‘ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา’ จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน […]

มทร.ธัญบุรี รับสมัครเข้าร่วมโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้/ประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต : Credit Bank) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 […]

ดร.ช้าง ศรีสะเกษ ร่วมต้อนรับ คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา   ดร.ช้าง – อภิชา ระยับศรี […]

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  และ Garena RoV Thailand มอบรางวัล โครงการประกวดการออกแแบบ […]