ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี […]

ผศ.ณัชติพงศ์ อูทอง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) กล่าวว่า แผนการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 กลุ่มมัธยมศึกษาปีที่ […]

สวนสุนันทา อบรมพัฒนาทักษะ Soft Skills ผู้บริหาร-อาจารย์ ต้นแบบพัฒนานักศึกษาศตวรรษที่ 21 ตอบโจทย์สังคมโลก ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม วันที่ […]

ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ นำทีมคณะกรรมการอำนวยการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เดินหน้านำข้อมูลเด็ดออกสู่สังคม ทั้งเรื่องราวดี ๆ ของบุคลากร ครู […]

  ลงสรงพระสุพรรณกัลยา นางสาวสยาม แต่งหย้องคัวงาม แม่หญิงล้านนา คอนหาม ข้ามท่ง เสาหลักบ้าน ศาลหลักเมือง และโคกพนมดี […]

สถาบันวิทยาศาตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (มทร.กรุงเทพ) ร่วมกิจกรรม INTERNATIONAL UTKISIC TALKS แนะนำการเปิดหลักสูตรพุทธศาสนาในโลก […]